XV Spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji w Zamartem

7 lipca 2015
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Nasze XV Spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych w tym roku przebiegało w nowej formule. Już od 17.30 pierwsi pielgrzymi zaczęli pojawiać się w gościnnych progach klasztoru oo. Karmelitów bosych, witani serdecznie przez o. Krzysztofa Janka. Pełnił On honory gospodarza domu zastępując chorego Przeora. Stopniowo pojawiały się Wspólnoty z Bydgoszczy, Elbląga, Olsztyna, Poznania, Sopotu, Torunia, Warszawy.

Nasze czuwanie rozpoczęliśmy o godz. 19.00. Zebranych powitali o. Delegat Robert Marciniak OCD i Przewodnicząca Prowincjalna Monika Olszewska.
Zmieniony program I części spotkania wypełniły nieszpory, rozważania, modlitwa myślna i różańcowa,  Eucharystia o 23.00. 

Po nieszporach o.Delegat wystawił Najświętszy Sakrament, bo z Chrystusem i dla Chrystusa prowadziliśmy nasze czuwanie. W tym roku nasze „przyoblekanie się w Chrystusa” z Maryją, prowadziliśmy patrząc na przykład Mariam Baouardy – s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Jej to myśli towarzyszyły nam podczas rozważań prowadzonych przez Monikę Olszewską i Annę Sadurską.

Być coraz wierniejszym(ą) Jezusowi, nie tylko każdym czynem, każdym słowem, ale i każdą myślą, każdym drgnieniem serca, to pragnienie Miłości otwierało przed nami coraz to nowe przestrzenie ogrodu Karmelu.

„Pociągnij nas Maryjo za Tobą pobiegniemy” – to wołanie rozbrzmiewało w nas a przykład dwóch świętych dziewic, które nam towarzyszyły, wskazywał na realność tej  wspaniałej rzeczywistości. Piszę dwóch, bo oprócz „małej Arabki” towarzyszyła nam, w swoich relikwiach, nasza matka św. Teresa z Avila.

W roku jubileuszowym 500 – lecia narodzenia św. Teresy jej relikwie pielgrzymują po wspólnotach naszej Prowincji. Do Zamartego przyjechały wraz ze Wspólnotą Sopocką, po zakończeniu tam peregrynacji, by cieszyć nas duchową i fizyczną obecnością obecnością naszej Matki i przypominać: „Sam Bóg wystarczy”. Po zakończeniu naszego spotkania Relikwie zabrała Wspólnota Olsztyńska.

Na początku Mszy św. Świecki Karmel poznał i przywitał nowego Prowincjała o. Jana Malickiego, którego przedstawił zebranym o. Delegat. To budowanie od początku naszej więzi na wspólnym uczestniczeniu w Misterium Chrystusa było dalszym kontynuowaniem zamysłu by wszystko czynić z Jezusem. W koncelebrze oprócz wyżej wymienionych uczestniczył także  o. Marek Kempiński. Homilię wygłosił o.Robert Marciniak i znów w naszych duszach wybrzmiała prawda o krzyżu, pod którym stanęliśmy z Maryją, jako jej dzieci. Błogosławieństwo o. Prowincjała zakończyło pierwszą część naszego spotkania.

Sobotni dzień rozpoczeliśmy modląc się indywidualnie i w grupkach w różnych miejscach. Był to też czas rozmów i wymiany myśli – radość spotkania z siostrami i braćmi z innych wspólnot.

O godz. 10.30 rozpoczął się wystawieniem Najświętszego Sakramentu program modlitewny przygotowany i prowadzony przez kleryków i nowicjuszy Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych. I znów modlitwa myślna przeplatała się z pieśnią by wielbić Tego który jest godzien wszelkiej chwały i czci.

Uroczysta procesja o godzinie 12.00 rozpoczęła Mszę św. Przewodniczył jej Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Jan Malicki.

Galeria ze zdjęciami jest dostępna TUTAJ

Skip to content