I Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Bydgoszczy

25 maja 2015
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

Odwaga bycia katolikiem – słowa zaczerpnięte z tytułu książki George’a Weigela były hasłem I Diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich który odbył się 23 maja w Bydgoszczy.

Kongres, w którym uczestniczył przedstawiciel Bydgoskiej Wspólnoty OCDS Bogusław Sudał, rozpoczął się od uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy.

Drugą częścią Kongresu była sesja plenarna w trakcie której wysłuchaliśmy wykładów programowych: dr hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL, Kierownika Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. „Blaski i cienie społecznego zaangażowania laikatu”. Roberta Telusa, Posła na Sejm RP „Katolicy świeccy w życiu społeczno- politycznym”. o. Adama Schulza SJ – przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich „Kierunki rozwoju ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce”.

Trzecią część stanowiły panele tematyczne: 

  1. Ruchy i stowarzyszenia katolickie w dziele nowej ewangelizacji 
  2. Ruchy i stowarzyszenia katolickie istotnym elementem duszpasterstwa rodzin. 
  3. Zadania ruchów i stowarzyszeń katolickich w zakresie duszpasterstwa młodzieży. 
  4. Zaangażowanie ruchów i stowarzyszeń katolickich w kształtowanie życia społeczno-politycznego. 
  5. Ruchy i stowarzyszenia wobec współczesnej kultury. 

Kongres był spotkaniem które zapoczątkowało porządkowanie horyzontu patrzenia i działania Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, tworzenia zintegrowanej płaszczyzny współdziałania w tworzeniu szeroko rozumianej kultury.

Skip to content