Goście z Białorusi

30 maja 2015
Łódź | Mińsk
Przetłumacz stronę:

W przeddzień czuwania na Jasnej Górze nasza Wspólnota gościła u siebie członków Wspólnoty OCDS z Mińska pod opieką o. Piotra Frosztęgi. 
W związku z długim oczekiwaniem na granicy i korkami po drodze nasi Goście przyjechali późnym wieczorem i nie było już niestety czasu na wspólne spotkanie. Po kolacji zabraliśmy ich do naszych domów na nocleg. Zmęczeni podróżą znaleźli jeszcze siłę na rozmowy i dzielenie się swoim doświadczeniem przynależności do wspólnoty OCDS. Było to tym bardziej ubogacające, że wspólnota w Mińsku jest młodą wspólnotą i przez to jej członkowie mają świeże spojrzenie na wiele spraw dotyczących karmelitańskiego życia w świecie. Nasi Goście opowiadali o sobie, ale zadawali też pytania, które pobudzały do refleksji nad sposobem realizacji swojego powołania. W większości rozumieli oni język polski i całkiem dobrze się nim posługiwali, co znacznie ułatwiało kontakt. Wzajemna otwartość i życzliwość dopełniały jakiekolwiek niedostatki w tym względzie.

W sobotę rano odwieźliśmy pątników do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych na Mszę świętą i spotkanie z mniszkami. Po południu Goście z Mińska udali się na czuwanie na Jasnej Górze, które było celem ich pielgrzymki do Polski.

Pozostaje tylko żałować, że zbyt mało było czasu na spotkanie wspólnotowe i rozmowy w szerszym gronie. Mamy nadzieję, że jeszcze nadarzy się ku temu okazja. Zapraszamy!

Skip to content