Droga Krzyżowa w Sopocie

22 marca 2015
Sopot
Przetłumacz stronę:

21 marca nasza Wspólnota uczestniczyła w Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej, gdzie Stacje to  kaplice, których fundatorem był wojewoda Malborka –  Jakub Wejher, który założył miasto Wejherowo. Zanim więc udaliśmy się na Drogę Krzyżową, zwiedziliśmy także zabytkowe centrum miasta. Kalwaria Wejherowska ciągnie się przez trzy wzgórza oraz doliny,  przez które  przepływa  rzeka Cedron. Kaplice Drogi Krzyżowej zostały zbudowane w latach 1649-1655.

Rozważania Drogi Krzyżowej rozpoczęliśmy w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym oo. Franciszkanów, w którym mieści się Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej. Nad  obrazem umieszczono łaciński napis: SICUT LILIUM INTER SPINAS Pnp 2.2 (Jak lilia między cierniem.) Ojcowie ułatwiają nabożne rozpamiętywanie tajemnic Bożej Męki, stąd zastaliśmy otwarte kaplice, co jeszcze bardziej pozwoliło nam  skupić się nad  poszczególnymi stacjami. Rozważania modlitewne na Dróżkach były odczytywane przez chętnych i to nie tylko członków naszej Wspólnoty, ale także przez naszych krewnych, w tym również dzieci, którzy z nami rozpamiętywali stacje Drogi Krzyżowej.

Spotkanie naszej Wspólnoty 12 kwietnia, czyli w drugą niedzielę miesiąca, nie tylko że przypadło na Święto Miłosierdzia Bożego, ale także nastąpiło odnowienie złożonych przez członków naszej Wspólnoty ślubów,  przyrzeczeń wieczystych oraz czasowych. Wspólną wieczerzę członków naszej  Wspólnoty poprzedziła konferencja o. Bertolda na temat Liturgii Słowa. Podczas przygotowań do agapy został odczytany fragment Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Ten podjęty przez naszą Wspólnotę sposób na stały kontakt z Prawem własnym będzie kontynuowany w czasie wspólnych spotkań.

Skip to content