Spotkanie Przewodniczących Wspólnot OCDS Prowincji Warszawskiej

16 lutego 2015
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

W dniach 13-15 lutego 2015 roku w Sopocie odbyło się spotkanie przewodniczących wspólnot Prowincji Warszawskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele 9 wspólnot, o. Delegat Robert Marciniak i Rada Prowincjalna.

Był to czas wspólnej modlitwy, refleksji nad życiem i działaniem naszych wspólnot w ubiegłym roku. Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami i pomysłami na apostolstwo. Wiele wspólnot cechuje bogactwo służenia Kościołowi w różnorodny sposób, ale zmartwieniem dla nas są osoby, które nie umieją włączyć się aktywnie do życia wspólnoty. Wywiązała się na ten temat dyskusja i zauważyliśmy, że wskazanym byłoby uwzględnienie w formacji tego problemu wychowawczego. Przypomnieliśmy sobie nawzajem, że powołanie do Zakonu, to służba Zakonowi. Ważnym jest też, by podczas formacji ciągłej stosować dyskusję oraz dzielenie.

Podczas dyskusji wymienialiśmy swoje spostrzeżenia dotyczące nowego sposobu formacji ciągłej prowadzonej z wykorzystaniem materiałów przygotowanych dla całego Zakonu Karmelitów Bosych.

Gdy omawialiśmy plany pracy na 2015 rok, przedstawiliśmy ciekawsze propozycje wspólnot, które mogą być inspiracją dla innych. Zauważyliśmy, że forma przygotowanych planów jest bardzo zróżnicowana i wskazane byłoby przygotowanie wskazówek do wykonania planów pracy w przyszłości. Rada Prowincjalna podjęła się tego zadania.

W czasie omawiania formacji dyskutowaliśmy jak wprowadzać w życie nowy program. Dla kilku wspólnot to przejście jest trudnym w realizacji. Mariusz Filipowski przedstawił postęp prac zespołu redakcyjnego nad przygotowaniem podręcznika formacyjnego. Ze względu na potrzebę zmniejszenia kosztów zmieniona została forma wydania. Książki będą w miękkiej oprawie, szyte, każdy rok formacji wydany oddzielnie. W pierwszym tomie oprócz ośmiu tematów będzie Ratio. Wydanie każdego roku formacyjnego oddzielnie przyśpieszy czas realizacji wydania, gdyż łatwiej przygotować do druku mniejsze partie materiałów.

Podczas spotkania cieszyliśmy się szczególnym czasem poświęconym Lectio Divina. Wspólna modlitwa Słowem Bożym i dzielenie dało nam wiele światła Ducha Świętego i korzyści duchowych. Była to też dla nas lekcja, jak wykorzystać taką modlitwę w naszych wspólnotach.

Miejsce Prawa w naszym życiu jest bardzo istotne dla realizacji naszego powołania. Konferencję na ten temat wygłosił o. Delegat. Zauważył, że temat prawa jest trudnym problemem, bo tworzy się opór do zobowiązań. W Polsce jest to postawa, która pokutuje po okresie zaborów, kiedy to często lekceważenie narzuconego przez zaborców prawa było cenioną postawą patriotyzmu. O. Robert zachęcał, aby zachowywać Prawo z utkwionym wzrokiem w Chrystusa, bo bez miłości Prawo nie ma sensu. To miłość pomaga nam w prawidłowym wypełnianiu Prawa. Sensem posłuszeństwa jest wypełnianie woli Bożej drogą, którą Pan Bóg nam nakazuje, a pokazuje ją Kościół. Aby wypełnić wolę Bożą, trzeba ją poznać. Nieznajomość Prawa to też nieznajomość woli Bożej.

Mariusz Filipowski mówił o wadze przyrzeczeń w Zakonie. Niezrozumienie ich wagi widać u osób, które po złożeniu przyrzeczeń definitywnych opuszczają wspólnotę. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za formację i ważna jest świadomość, abyśmy byli otwarci na zmiany do końca życia.

Czeka nas piękny rok, w którym będziemy przeżywali Rocznicę 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa. O. Delegat zachęcił wspólnoty, aby łączyły się 28 marca razem przeżywając ten dzień.

W łączności duchowej i nie tylko duchowej wszystkich, których łączy duchowość Karmelu spotkamy się 30 maja podczas nocnego czuwania na Jasnej Górze.

Podjęliśmy też decyzję o peregrynacji relikwii św. Teresy od Jezusa. Bogusław Sudał jest odpowiedzialny za relikwie i z nim należy uzgadniać termin peregrynacji we wspólnotach.

W ocenie uczestników podczas spotkania dała się odczuć atmosfera braterstwa, życzliwości i więzi z Karmelem. Uczestnicy rozjechali się zabierając cenne wskazania jak żyć charyzmatem Karmelu we wspólnotach, w Kościele i w świecie.

Niech św. Teresa od Jezusa będzie wzorem życia oddanego Bogu tak w świecie i Zakonie i niech wyprasza dla nas wszystkie potrzebne łaski. 

Skip to content