Śluby w Sopocie

8 grudnia 2014
Sopot
Przetłumacz stronę:

14 grudnia odbyło się spotkanie sopockiej wspólnoty, na którym podczas Mszy św. celebrowanej przez o. Roberta Marciniaka – Delegata Prowincjonalnego – brat naszej wspólnoty 

  • Florian od Niepokalanego Poczęcia – Florian Protasewicz

złożył ślub czystości i posłuszeństwa na ręce przełożonego Zakonu Karmelu Terezjańskiego według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie.

Spotkanie było pierwszym po wyborach nowej rady wspólnoty i ostatnim w kończącym się roku kalendarzowym, stąd omówienie rocznej działalności różnych diakonii, poprzedziło słowo nowo wybranej przewodniczącej rady – Gabrieli Żylińskiej. W swoim wystąpieniu podsumowała to, co zastała, a także przedstawiła własne uwagi, przemyślenia i rozeznanie na temat podjętej funkcji przewodniczącej naszej wspólnoty.

Zatwierdzone zostały diakonie na nowy okres działalności, a następnie wysłuchaliśmy rozważania na temat kończącego się roku kościelnego, który upłynął pod hasłem: „Wierzę w Jezusa Chrystusa”

Skip to content