Rekolekcje w Toruniu

17 grudnia 2014
Toruń
Przetłumacz stronę:

W dniach od 12 do 14 grudnia 2014 r. w toruńskiej wspólnocie OCDS odbyły się doroczne rekolekcje adwentowe. 

W tym roku poprowadził je o. Zbigniew Kolka OCD – nasz obecny Asystent Wspólnoty. Miejscem skupienia był jak zawsze gościnny Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, który od kilku lat jest również stałym miejscem spotkań. 
    Nasze duchowe świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą. 

W programie rekolekcji centralnym wydarzeniem każdego dnia była właśnie Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten święty czas przeżywaliśmy pod hasłem: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 18). „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. (1Tes 5,22) 
Ojciec Zbigniew w swoich konferencjach mówił nam o wdzięczności, o tym, że człowiek otrzymuje od Boga życie i wszystko, co na nie się składa. Poprzedzając przykładami powiedział, że w każdym położeniu, zawsze i we wszystkim możemy odkrywać radość z życia i dzielić ją z Bogiem w modlitwie dziękczynienia, ponieważ On jest obecny i działa w każdym czasie i w każdym miejscu – w całej historii naszego życia. Dziękczynienie winno być postawą, która towarzyszy nam każdego dnia we wszystkich naszych doświadczeniach: tak w dobrych, jak i w tych trudnych, bolesnych. Podkreślił, że dziękczynienie jest akceptacją swojego życia. Nauki Ojca Zbigniewa sprzyjały głębszemu skupieniu i skłoniły nas do refleksji i dziękczynienia za to, za co jeszcze nie dziękowaliśmy Bogu. Na rozesłanie Ojciec Rekolekcjonista przytoczył nam przykład Jana Chrzciciela, który był mistrzem pokoju, abyśmy zawsze radowali się i nie tracili ducha wiary.

Zwieńczeniem tych rekolekcji w trzecią niedzielę Adwentu było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń Bożonarodzeniowych. Dołączyła do naszej wspólnoty s. Przełożona Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Wspólnie z o. Zbigniewem, naszym Asystentem, rozmawialiśmy przy świątecznym stole. Był to piękny czas zatrzymania się i zasłuchania w głos Boga, a także bycia razem we wspólnocie. Tak przeniknięci atmosferą Ducha Bożego, rozmodleni i radośni zakończyliśmy coroczne rekolekcje. Ten czas spędzony na modlitwie i we wspólnocie pozostanie niezapomniany. 

Skip to content