Rekolekcje w Mińsku

16 grudnia 2014
Mińsk
Przetłumacz stronę:

Od 12 do 14 grudnia w Naroczy miały miejsce rekolekcje dla Wspólnoty Świeckiego Zakonu OCDS z Mińska. Duchowne praktyki przygotował o. Piotr Frosztęga, asystent wspólnoty. Fundamentem rozważań rekolekcyjnych były dwa wydarzenia, które Kościół obecnie przeżywa: jubileusz 500 lecia narodzenia św. Teresy od Jezusa oraz rozpoczęty w Rok Życia Konsekrowanego.

Na początku rekolekcji uczestnicy (13 osób) zaznajomili się z listem Ojca Świętego Franciszka z okazji Jubileuszu 500-lecia Narodzenia św. Teresy z Avila. Ojciec Święty zwrócił uwagę na drogi jakimi szła św. Teresa zmierzając do świętości: „Drogi Bracie, wraz z moim serdecznym pozdrowieniem, mówię do wszystkich: “Czas iść, przemierzając drogi radości, modlitwy, braterstwa, czasu przeżywanego jako łaska! Przemierzajmy drogi życia trzymani za rękę przez świętą Teresę. Niech jej ślady prowadzą nas zawsze do Jezusa.”

Najlepsze życzenia z okazji 500-lecia narodzenia świętej Matki przekazał w swoim liście o. Generał, zwracając się do wszystkich członków zakonu, braci i sióstr, świeckich i wszystkich związanych z rodziną terezjańską. O. Generał rozważając o drodze i przystanku Teresy pisze: „… do czego prowadzi nas pięćsetlecie Teresy? Prowadzi nas do naszych serc, tam gdzie mieszka nasza prawda i prawda Boga żywego. Oby spotkały się one w imię i na śladach Teresy: to jedyna celebracja, która będzie mogła uweselić serce Matki i pozwoli jej poczuć płodność jej poszukiwania, jej walki, jej niestrudzonego pielgrzymowania. Dziękujemy Ci, Tereso, bo nie dla Ciebie, ale tak naprawdę dla nas wszystkich się narodziłaś!”

W swoich konferencjach ojciec rekolekcjonista kontynuował rozważania nad postacią św. Teresy od Jezusa, która pragnie abyśmy wzajemnie siebie pobudzali, jak i ona pomogła w tym wielu osobom. Okazją do naszego duchownego pobudzania jest jubileuszowy rok i rok konsekrowanego życia. Każdy z nas dobrze wie, gdzie znajdują się w jego sercu, w jego życiu miejsca, które są uśpione i potrzebują obudzenia do miłości. Zaproszenie Ojca Świętego jakie kieruje dzisiaj do Kościoła jest jednoznaczne – wyjść aby obudzić świat. Ażeby obudzić świat, wpierw my sami potrzebujemy obudzenia, odkrycia potencjału jaki w nas drzemie. To zaproszenie świeccy karmelici przyjęli z wielka odpowiedzialnością.

Rozważając nad konsekrowanym życiem uczestnicy rekolekcji korzystali z Posłania Ojca Świętego Franciszka do konsekrowanych osób „Radujcie się”.

Poprzez konferencje które przegotowały siostry: Janina Wiltowskaja, Sofia Silczankowa i Łucja Kozłowskaja uczestnicy mogli poznać nauczanie zawarte w tym posłaniu. „Ja chciałbym powiedzieć Wam jedno słowo, tym słowem jest – radość. Tam, gdzie są konsekrowane osoby, zawsze powinna być radość” – uczy Papież.

Ojciec Piotr podczas rekolekcji wręczył dekrety Ojca Roberta Marciniaka – 
Delegata Prowincjała do spraw Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, w których mianuje przełożoną wspólnoty, radę, odpowiedzialnego za formację oraz sekretarza.

Praktyczne zajęcia związane z wewnętrzną modlitwą, jaką pozostawiła nam Nasza Matka Teresa odbywają się w każdy czwartek o godz. 18 00 w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w Mińsku.

s. Irena Szycikowa OCDS

Skip to content