Triduum przed uroczystością św. Teresy

17 października 2014
ꞈWłocławek
Przetłumacz stronę:

Wspólnota nasza na zaproszenie Sióstr Karmelitanek Bosych z  Włocławka, w dniach 12-14 października 2014r., uczestniczyła w Triduum przed uroczystością Świętej Teresy od Jezusa. Spotkania miały miejsce w Klasztorze  i prowadzone były przez o. Tadeusza Kujałowicza, naszego asystenta.

W dniu 12 października do Wspólnoty, została przyjęta Teresa Grzankowska od Maryi Matki. Codziennie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i uczestniczyliśmy w Eucharystii. Pierwszego dnia prowadzący przybliżył nam nauczanie Świętego Jana Pawła II. Ukazał związki z charyzmatem Karmelu. Wyjaśniał że błogosławienie a nie złorzeczenie jest bronią chrześcijanina i buduje solidarność międzyludzką. Ojciec Tadeusz przedstawił nam nauczanie Świętej Teresy – doktora Kościoła, naszej Matki, Jej  życie, modlitwę, działanie i tą wielką wierność i przylgnięcie do Jezusa. Wygłoszone homilie pomogą mam przeżyć głębiej, z całym Karmelem, Rok Terezjański.

Bogu dziękujemy za wielki dar – Świętą Teresę, za wszystko, co nam zostawiła, za to, że możemy pełnymi garściami czerpać z tego skarbu.

15-tego października w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych we Włocławku- Michelinie na Eucharystii Rok Terezjański zainaugurował, w naszej diecezji, Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.

Z Bożym błogosławieństwem, ze szczególnymi życzeniami dla naszej wspólnoty OCDS zaczęliśmy ten Błogosławiony Rok.

Skip to content