Wrocław – rekolekcje adwentowe

25 grudnia 2013
Wrocław
Przetłumacz stronę:

W grudniu zgodnie z wieloletnią tradycją w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dla naszej Wspólnoty odbyły się trzydniowe rekolekcje adwentowe. Tym razem prowadził je Ojciec Krzysztof Wesołowski.

Poświęcone one były duchowości karmelitańskiej. Poczynając od duchowości proroka Eliasza poprzez duchowość Maryjną trzeba widzieć świat oczami Boga. Starać się żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi by jednoczyć się z Ojcem. To powszechne zjednoczenie z Bogiem powinno koncentrować się w czterech misteriach: misterium obecności Boga, misterium zgłębiania Słowa Bożego, misterium codziennej Eucharystii i misterium braterstwa ze wszystkimi jako konsekwencja wszystkich wcześniejszych misteriów.

Z rekolekcji wyszliśmy umocnieni duchowo wdzięczni Panu Bogu i za każde słowo tak głęboko zapadające do naszych serc.

Skip to content