Spotkanie opłatkowe i jubileusz 25-lecia w OCDS Toruń

18 grudnia 2013
Toruń
Przetłumacz stronę:

15 grudnia 2013 r, podczas dorocznego spotkania opłatkowego, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie jubileusz 25-lecia złożenia przyrzeczeń w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych przez nasze siostry: 

  • Krystynę Marię Michalską od Miłosierdzia Bożego
  • Jadwigę Marię Magdzińską od Trójcy Świętej

Uroczystość w kaplicy zakonnej s. Karmelitanek Dzieciątka Jezus rozpoczęła się Mszą św., podczas której modliliśmy się szczególnie w intencji obu Jubilatek, a także za wszystkich członków wspólnoty, za kandydatów wstępujących właśnie do naszej wspólnoty, oraz za udzielające nam serdecznej gościny s. Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Eucharystii przewodniczył asystent wspólnoty o. Ojciec Stanisław Plewa OCD. 
Dziękowaliśmy Bogu Najwyższemu i Maryi Królowej Karmelu za dar powołania sióstr Krystyny i Jadwigi.     Po modlitwie przeszliśmy do sali spotkań. Zasiedliśmy do pięknie udekorowanego stołu, wcześniej przygotowanego przez nasze Siostry, by wspólnie przeżyć Wigilię Bożego Narodzenia oraz podzielić się opłatkiem, złożyć sobie nawzajem życzenia. 
Podczas uroczystości s. Przewodnicząca wręczyła Jubilatkom okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki wraz z życzeniami. W naszym świętowaniu wzięły udział również siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. 

Jego ważną, radosną częścią, było oczywiście wspólne śpiewanie kolęd. Świąteczna agapa przebiegała w bardzo pogodnej, modlitewnej atmosferze, była miejscem życzeń, pamiątkowych zdjęć i drobnych upominków.

Również 15 grudnia 2013 r. podczas Eucharystii nastąpił obrzęd uroczystego przyjęcia do naszej wspólnoty dotychczasowych kandydatów:

  • s. Małgorzaty Sadowskiej – Małgorzata od Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, 
  • br. Tadeusza Tomaszewskiego – Tadeusz od Krzyża. 

Zakończeniem świętowania była modlitwa karmelitańska i błogosławieństwo Ojca Stanisława. W radosnym nastroju opuściliśmy nasze miejsce spotkań w klasztorze s. Karmelitanek Dzieciątka Jezus, by przygotowywać się do Bożego Narodzenia w naszych rodzinach.

Skip to content