Wizytacja w Bydgoszczy

3 grudnia 2012
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

W dniach 29 listopada do 01 grudnia 2012 r. Wspólnocie Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy dane było przeżyć błogosławione dni wizytacji przeprowadzonej przez O. Stanisława Plewę, Delegata Prowincjalnego Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. 

Wizytacja miała formę osobistych rozmów z każdym członkiem Wspólnoty. Dzięki wcześniej otrzymanym, opracowanym jako pytania, zagadnieniom poruszających się w wielu płaszczyznach zarówno duchowych , jak i dotyczących ciała, ale też i organizacyjnych, wizytacja nabrała charakteru w swego rodzaju rekolekcji, zmuszających nas do refleksji i spojrzenia z miłością na sprawy które zajmują Wspólnotę. W dniach wizytacji O. Delegat celebrował Msze Św. w Katedrze Bydgoskiej, głosząc cykl homilii, dzięki którym nie tylko bydgoscy członkowie i przyjaciele Wspólnoty mogli się ubogacić.

Napełnieni radością wynikającą z naszego trzydniowego spotkania z O. Stanisławem, w sobotę pierwszego grudnia wysłuchaliśmy podsumowania wizytacji. 

W czasie wizytacji O. Delegat razem z Przewodniczącym Rady Świeckiego Karmelu Prowincji Warszawskiej br. Bogusławem Sudałem, zostali przyjęci przez Pasterza Diecezji Bydgoskiej J. E. Ks. Biskupa Jana Tyrawę. Podczas tego spotkania Ks. Biskup, (którego patronem jest Św. Jan od Krzyża) wyraził zgodę na erygowanie bydgoskiej Wspólnoty OCDS przy Katedrze Bydgoskiej, co umożliwiło rozpoczęcie tak ważnej dla nas procedury. Rozstawaliśmy się z O. Wizytatorem ze wzruszeniem.

Skip to content