Podwójny jubileusz w Poznaniu

3 grudnia 2012
Poznań
Przetłumacz stronę:

Dnia 2 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, poznańska Wspólnota pw. Jezusa Miłosiernego, podczas comiesięcznego Dnia Skupienia świętowała Jubileusz 25-lecia w Świeckim Karmelu naszych sióstr: Marii Łabędy i Beaty Pryby.

Maria Łabęda pełniła funkcję przewodniczącej naszej Wspólnoty przez dwie kadencje, a przez niemal dwadzieścia lat (aż do przejścia na emeryturę) prowadziła stołówkę w klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Poznaniu. Jej praca wykraczała daleko poza sprawy kulinarne. Zaskarbiła sobie w tych latach wdzięczność kilku pokoleń kleryków karmelitańskich, służąc im pomocą w codziennych kłopotach, wymagających kobiecej ręki. Natomiast Beata Pryba była wieloletnią formatorką Wspólnoty.
Dzień Skupienia rozpoczął się Mszą św. w intencji Jubilatek, sprawowaną przez o. Asystenta Wspólnoty – o. Mariusza Jaszczyszyna.

W podniosłą atmosferę Jubileuszu wprowadził nas Psalm Responsoryjny:

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Tradycyjnie, po Mszy św, odbyła się Procesja Szkaplerzna, a jedną z osób, które niosły obraz Matki Bożej Szkaplerznej, była szczęśliwa Maria Łabęda. Procesję zakończyła modlitwa dziękczynna zanoszona do Maryi za dar powołania obu sióstr. Żałowaliśmy, że druga Jubilatka była nieobecna podczas uroczystości.

Po liturgii spotkaliśmy  się na agapie. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca, ale najważniejsze były  od Wspólnoty, która dziękowała Jubilatce za budujący przykład służby Bogu i bliźnim. Pamiątką  z uroczystości był  książkowy upominek  i symboliczna biała róża. Z charakterem uroczystości jubileuszowej harmonizowały teksty z Nieszporów niedzielnych: „Radujcie się zawsze w Panu.”

Skip to content