Rekolekcje w Toruniu

17 grudnia 2012
Toruń
Przetłumacz stronę:

W dniach 14-16 grudnia 2012 r. w Domu Zakonnym sióstr Karmelitanek  Dzieciątka Jezus  w Toruniu (miejsce spotkań) nasza wspólnota pw. Maryi  Królowej Karmelu przeżywała doroczne rekolekcje, które prowadził nasz asystent o. Stanisław Plewa OCD. Uczestniczyły w nich również osoby spoza naszej wspólnoty.

Program rekolekcji był bardzo bogaty. O. Stanisław w trzech konferencjach przybliżał  nam, wyjaśniał i zgłębiał Ducha Karmelu. Głównym tematem rozważań rekolekcyjnych były cnoty terezjańskie, takie jak: ubóstwo, miłość wzajemna, pokora, nadzieja teologalna, sprawiedliwość, męstwo,  roztropność i umiarkowanie.

Czwarta konferencja dotyczyła modlitwy wg. św. Teresy od Jezusa. O. Stanisław, podsumowując rozważania podkreślił, że aby rozwijać autentyczne życie duchowe, należy  pamiętać o formowaniu w sobie podstawowych władz człowieka: rozumu wspomaganego przez pokorę, woli wspomaganej przez doskonałą miłość na wzór Chrystusa oraz o formowaniu władzy pożądawczej przez zupełne oderwanie od rzeczy przemijających,  jak nam proponuje św. Teresa  od Jezusa.

Nauki Ojca sprzyjały głębszemu skupieniu i wejściu  w duchowość karmelitańską, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cnotę pokory i oderwania się od rzeczy przemijających , aby nie przysłaniały Boga.

W III niedzielę Adwentu, także w  trzecim dniu rekolekcji podczas uroczystej Eucharystii przyrzeczenia definitywne złożyli:

  • Monika Olszewska – Monika od Najdroższej Krwi Chrystusa
  • Małgorzata i Przemysław Rutkowscy – Małgorzata  Teresa od Maryi Niepokalanej i Przemysław  Józef od Św. Michała Archanioła.

Trzecia niedziela Adwentu była również dniem naszego dzielenia  się opłatkiem i składania sobie  życzeń  Bożonarodzeniowych. Wspólnie z  O. Stanisławem, naszym  Asystentem, rozmawialiśmy i śpiewaliśmy kolędy. Był to piękny czas zatrzymania się i zasłuchania w głos Boga, a także bycia razem we wspólnocie. Tak przeniknięci atmosferą Ducha Bożego, rozmodleni i radośni zakończyliśmy coroczne rekolekcje.  

Skip to content