Wizytacja w Poznaniu

12 listopada 2012
Poznań
Przetłumacz stronę:

W dniach od 7 do 10 listopada 2012 r. (tj. od środy do soboty) miała miejsce wizytacja poznańskiej Wspólnoty p.w. Jezusa Miłosiernego przez Delegata – O. Stanisława Plewę.

Z wyprzedzeniem otrzymaliśmy zestaw pytań, które miały być przedmiotem indywidualnych rozmów z O. Delegatem podczas wizytacji. Dzięki nim lepiej przygotowaliśmy się do spotkania, a rozmowy były mniej stresujące. Dotyczyły one spraw duchowych, wspólnotowych oraz osobistych  i ich wpływu na kształtowanie w nas charyzmatu karmelitańskiego. W czasie rozmów odczuliśmy ojcowską troskę
o każdego i głębokie zatroskanie O. Delegata o prawidłowy rozwój poznańskiej Wspólnoty.

Z wdzięcznością wspominamy serdeczną i przyjazną atmosferę, która towarzyszyła nam w tamtych dniach. Ostatniego dnia wizytacji O. Delegat celebrował Mszę św. w intencji nowo wybranej rady (miesiąc wcześniej mieliśmy wybory) i całej Wspólnoty.

Nieoczekiwanie O. Delegat  postanowił pozostać z nami dłużej, aby uczestniczyć w naszym niedzielnym Dniu Skupienia w dniu 11 listopada br. Tym razem  Mszę św. sprawował  w intencji żyjących i zmarłych członków poznańskiej Wspólnoty OCDS. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, Koronce do Miłosierdzia Bożego, procesji z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej ,udaliśmy się do sali św. Edyty Stein, gdzie czekał stół obficie zastawiony tradycyjnymi w Poznaniu rogalami świętomarcińskimi.
Spotkanie niedzielne O. Delegat wykorzystał na podzielenie się spostrzeżeniami powizytacyjnymi. Podziękował za organizację i sprawny przebieg odwiedzin, jednak szczególną uwagę zwrócił na relacje siostrzano-braterskie w naszej Wspólnocie. Nie pominął ani osiągnięć, ani braków  w tym zakresie. Zaapelował o większy udział Wspólnoty w decyzjach rady i sprawny przepływ informacji ze spotkań rady do wszystkich członków OCDS. Docenił natomiast comiesięczny kalendarzyk (opracowywany przez przewodniczącą), który ułatwia poznańskim karmelitom świeckim żyć na co dzień zgodnie z Konstytucjami, Statutem, nauką Świętych Karmelu i przypomina o wspólnotowych solenizantach, w intencji których sprawowana będzie Msza św. w podanym terminie. Podsumowując czas pobytu w Poznaniu O. Delegat stwierdził, że do pytań wizytacyjnych powinniśmy często powracać w rachunku sumienia, ponieważ będą pomocą w rozeznawaniu naszej odpowiedzi na zobowiązanie się do życia charyzmatem Karmelu.

Na zakończenie przekazał radosną wiadomość o przygotowaniach do zorganizowania nowej wspólnoty OCDS – w Gorzowie  Wielkopolskim, która będzie się wywodzić z dotychczasowych członków poznańskiej Wspólnoty. Spotkanie z O. Delegatem zakończyła wieczorna modlitwa Kościoła – Nieszpory.

Skip to content