OCDS Sopot

pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Adres:
Wspólnota OCDS Sopot
przy kościele pw. św. Michała Archanioła

3 Maja 49
81-743 Sopot


Kontakt:
  +48 506 405 924
  gojtowskaelzbieta@gmail.comPrzewodnicząca(y) Wspólnoty:
Elżbieta Gojtowska OCDS

Asystent Wspólnoty:
o.Leszek Jasiński OCD

Data powstania Wspólnoty:
30 listopada 1997 r.


Spotkania:

II niedziela miesiąca
oprócz lipca i sierpnia
14:45 – 19:00

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Eucharystia
  • Nieszpory
  • Konferencja O. Asystenta
  • Agapa

przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Sopocie

I sobota miesiąca
15:00 – 17:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu i formacja ciągła przy kościele pw. św. Michała Archanioła w
Sopocie


Historia Wspólnoty:

Historia Wspólnoty sięga roku 1997, w którym zbiegły się dwa ważne dla Karmelu wydarzenia: jubileusz 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza oraz nadanie jej tytułu doktora Kościoła przez Jana Pawła II. Rozbudziło to ogólne zainteresowanie duchowością karmelitańską i zaowocowało liczniejszym gromadzeniem się wiernych wokół klasztoru Sióstr karmelitanek, znajdującego się w Gdyni Orłowie. Ten właśnie szczególny moment wykorzystał o. Mariusz Jaszczyszyn, mieszkający w tym czasie w sopockim domu zakonnym, organizując spotkanie osób świeckich zainteresowanych Karmelem. Pierwsze takie spotkanie, połączone z Mszą Świętą, odbyło się 30 listopada 1997 roku. Przyszło na nie wtedy jedynie sześć osób, z których tylko dwie są dzisiaj członkami Wspólnoty Sopockiej. Ale już na drugie spotkanie, w grudniu, przyszło dziesięć osób. I takie były początki… Grono świeckich miłujących Karmel powiększało się, zmieniali się ojcowie Asystenci. Gdy o. Mariusz w kwietniu 1999 roku został wybrany na Prowincjała, naszym nowym Asystentem został o. Alfons Kępa, a następnie kolejno: o. Robert Rutkowski, o. Zbigniew Stachowicz, o. Marek Kłaput, o. Robert Marciniak i od 2014 r. o. Bertold Dąbkowski.

Akt erygujący Wspólnotę OCDS pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sopocie podpisany został 26 lipca 2005, a sama uroczystość odbyła się 9 października 2005. Wtedy też Wspólnota otrzymała Relikwie św. Jana od Krzyża, które od tamtej pory nieprzerwanie pielgrzymują po naszych domach i towarzyszą nam w czasie spotkań. Dziś jest nas, poza kandydatami, 27 osób, w tym 23 osoby po przyrzeczeniach definitywnych (6 po ślubach) oraz 4 po przyrzeczeniach czasowych.

Zobacz najnowsze wydarzenia we Wspólnocie


Relikwie pod opieką Wspólnoty:

 

Relikwie św. Jana od Krzyża

Relikwie N.O. św. Jana od Krzyża (wraz z certyfikatem autentyczności) zostały Wspólnocie przekazane w dniu odczytania Aktu Erygującego Wspólnotę (9 października 2005 roku) przez Marię Biernacką OCDS (ówczesną przewodniczącą prowincjalną). Na uroczystości był obecny delegat prowincjalny Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej, o. Stanisław Plewa OCD. Tego też dnia, po przedstawieniu sprawozdania z działalności Wspólnoty i zatwierdzeniu go przez władze Zakonu, odbyły się pierwsze w historii Wspólnoty wybory Rady Wspólnoty. I tak to św. Jan od Krzyża „przybył” do nas wraz z aktem erygującym Wspólnotę.

 

 

Relikwie św. Rafała Kalinowskiego

Relikwie (tj. frag. kości Świętego, opatrzone stosownym certyfikatem) są we Wspólnocie od dość dawna, bo od maja 2012 roku, kiedy to podarował je nam nasz obecny Ojciec Asystent, o. Bertold Dąbkowski OCD, ale długo nie było w nas dość samozaparcia, by zakupić relikwiarz i zająć się nimi. Przywitaliśmy je oficjalnie dopiero 8.10.2017r. Relikwie odnaleziono w celi o. Jozafata, który przez większość życia zakonnego był w Łodzi, umarł zaś w Sopocie 22 lutego 2002 roku, a porządkujący jego celę Ojcowie przekazali je nam.

 

 

 

Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W patronalne święto naszej Prowincji, 12 czerwca 2022r. mogliśmy cieszyć się szczególną obecnością Świętej z Lisieux. O. Prowincjał przekazał sopockiej Wspólnocie Jej relikwie pierwszego stopnia wraz z certyfikatem.

Skip to content