OCDS Mińsk

pw. św. Józefa

Adres:
Wspólnota OCDS Mińsk
przy parafii Bożego Ciała

ul. Hierasimienki 6/1
Mińsk
Białoruś

вул. Герасіменкі, 6/1
Мінск


Kontakt:
  +375 29 870 40 82
  lutskaya_anna@mail.ru

Strona www:
  karmel.by/ocds_minsk
  fb.com/belarus.minskocds

Przewodnicząca(y) Wspólnoty:
Anna Luckaya OCDS

Asystent Wspólnoty:
o. Piotr Fosztęga OCD

Data powstania Wspólnoty:
13 października 2010 r.


Spotkania:

Spotkania wspólnoty odbywają się w Kaplicy MB Szkaplerznej w Mińsku, ul. Gierasimienko 6/1, przy Parafii Bożego Ciała raz w miesiącu, od września, do czerwca.


Historia Wspólnoty:

Pierwsze spotkanie zainteresowanych duchowością karmelitańskich świętych miało miejsce 13 października 2010 roku w kościele pw. Św. Szymona i Heleny w Mińsku. Spotkanie zorganizowali Ojcowie Karmelici ze wspólnoty mińskiej. Od tego czasu spotkania takie organizowane były regularnie raz w miesiącu. Program spotkań był następujący: Eucharystia z homilią, nieszpory, konferencja na temat duchowości karmelitańskiej, historii zakonu oraz znaczenia kultu NPM z Góry Karmel w naszym życiu osobistym i wspólnotowym.

Od 14 kwietnia 2011 wspólnota nasza rozpoczęła spotkania w Parafii Bożego Ciała w Mińsku, gdzie posługę pełnią Ojcowie Karmelici. Na tym spotkaniu każdy z nas otrzymał karmelitańskie krzyżyki, jako symbol przynależności do wspólnoty. 25.05.2012 roku oficjalnie 14 braci i sióstr rozpoczęło formację w nowicjacie Wspólnoty OCDS w Mińsku. 7 czerwca 2014 roku 7 osób złożyło swoje pierwsze przyrzeczenia. 25 lipca 2017 roku również 7 osób złożyło definitywne przyrzeczenia we wspólnocie OCDS. Spotkania formacyjne wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, począwszy od września aż do czerwca. Wspólnota co roku uczestniczy w rekolekcjach, które do tej pory organizowane były w Konstantynowie, Naroczy, Miadziole czy Gudogajach. 8 kwietnia 2016 roku wspólnota spotkała się z Naszym Ojcem Generałem, podczas wizytacji pasterskiej którą przeprowadzał w Delegaturze Białorusi.

Na dzisiejszy dzień (2018 r.)wspólnota liczy 11 osób po definitywnych przyrzeczeniach, 7 osób po czasowych przyrzeczeniach. Opiekunem wspólnoty jest św. Józef.

Zobacz najnowsze wydarzenia we Wspólnocie


Skip to content