OCDS Elbląg

pw. św. Józefa

Adres:
Wspólnota OCDS Elbląg
przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych

ul. Kajki 5
82-300 Elbląg


Kontakt:
  +48 601 232 521
  swieckikarmel@wp.pl


  fb.com/karmelelblag

Przewodnicząca(y) Wspólnoty:
Tadeusz Zabaryłło OCDS

Asystent Wspólnoty:
o. Robert Marciniak OCD

Data powstania Wspólnoty:
8 grudnia 1985 r.


Spotkania:

II sobota miesiąca
7:30 – 10:00 – Msza św., Jutrznia, modlitwa wewnętrzna, formacja ciągła, modlitwa za Ojczyznę

III sobota miesiąca – Dzień wspólnoty
15:30 – 19:00 – Adoracja, Nieszpory, Msza św., konferencja ojca, sprawy bieżące

pozostałe soboty – spotkania nieobowiązkowe
7:30 – 10:00 – Msza św., Jutrznia, modlitwa myślna, różaniec, godzinki, dzielenie się Słowem (w zależności od soboty).

Wspólnota spotyka się przy klasztorze sióstr karmelitanek bosych na ul. Kajki 5.


Historia Wspólnoty:

Wspólnota OCDS pod wezwaniem Św. Józefa w Elblągu powstała w dniu 08.12.1985 r. przy klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Kajki 5. Inicjatorem i pierwszym asystentem Wspólnoty, liczącej w chwili założenia 8 osób był o. Tadeusz Kujałowicz OCD. Od początku styl życia Wspólnoty kształtowany był przez bliski kontakt z mniszkami. Atmosfera, która udzielała się przez bliskie przebywanie obok sióstr tworzyła swoisty klimat wzrastania. W roku 1992 podjęto starania o uzyskanie od Ojca Generała aktu erygującego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i w dniu 5 kwietnia 1993 r. ojciec Wiesław Kiwior OCD – wikariusz prowincjalny, odczytał w obecności członków wspólnoty akt erygujący. W 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia.

Dzięki dobroci karmelitanek bosych mamy w murach klasztornych własną salkę, w której spotykamy się na modlitwę w każdą sobotę. Spotkania mają charakter modlitewny i formacyjny. Każde spotkanie sobotnie ma trochę odmienny charakter, w zależności od kolejności w miesiącu. Zawierają one modlitwę różańcową wynagradzającą, modlitwę wewnętrzną, brewiarzową, dzielenie się Słowem Bożym lub formację ciągłą. Modlitwa wspólnotowa, styl życia modlitewno-ascetyczny i pomoc mniszkom to nasza droga ku głębi na szczyt Karmelu.

Zobacz najnowsze wydarzenia we Wspólnocie


Skip to content