Kapituła OCD Prowincji Warszawskiej


W dniach 7 – 15 maja 2023 r. w Poznaniu odbędzie się XI Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji, zgodnego z wolą Bożą, przebiegu Kapituły OCD, o jej dobre owoce.


Przed rozpoczęciem Kapituły (do 7 maja)

P. Święta Matko Tereso,

W. Spójrz z nieba na winnice, która szczepiła twoja prawica i uczyń ja doskonałą.

P. Módlmy się:
Boże, Ojcze Wszechmogący, który w świętej Teresie od Jezusa dałeś nam Matkę na drogach życia duchowego, prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, obdarz swoją łaska braci, którzy będą brać udział  w Kapitule Prowincjalnej, aby posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, umieli odnowić nasza służbę w Kościele i dla Kościoła poprzez wierność naszemu charyzmatowi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen

Modlitwa w intencji trwającej Kapituły (od 8 do 17 maja)

Święta Maryjo Matko i Królowo Karmelu, Jutrzenko nieba, Ty jesteś Dziewicą i Matką. Matko najsłodsza i bez zmazy grzechu, wspieraj nas, Gwiazda Morza.

P. Módl się za nami, Królowo i Ozdobo Karmelu,

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Boże, Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, Matki Karmelu, pobłogosławił prace naszej Kapituły Prowincjalnej, aby bracia tam zgromadzeni, za łaską Ducha Świętego, potrafili wiernie odczytać znaki czasu w twórczej wierności naszego charyzmatu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen

Skip to content