Płyta „Oto Baranek”

Płyta „Oto Baranek”

Staraniem Karmelitańskiego Ośrodka Powołań i Młodzieży Prowincji Warszawskiej...