Odnowienie przyrzeczeń i ślubów – 14.04.2024

14 kwietnia 2024
Sopot
Przetłumacz stronę:

W drugą niedzielę kwietnia Wspólnota zgromadziła się w kościele parafialnym w Sopocie pw. Św. Michała Archanioła. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. Po niej odbyła się Msza św., w czasie której miało miejsce doroczne odnowienie przyrzeczeń i ślubów członków Wspólnoty. Mszę św. sprawował o. Leszek w intencji dziękczynno-błagalnej. Modliliśmy się, dziękując za dar powołania do rodziny Karmelu. Prosiliśmy także o łaskę wierności złożonym przyrzeczeniom i ślubom oraz o pokój w naszych sercach i na całym świecie.

W homilii celebrans wskazał na szczególną wartość życia świeckiego karmelity w duchu rad ewangelicznych i błogosławieństw, która realizuje się w perspektywie doczesnej, i otwiera na nadprzyrodzoną. Życie według rady czystości pozwala na gotowość ofiarnego pełnienia woli Bożej, a dzięki posłuszeństwu możemy tę wolę właściwie rozpoznać. Natomiast zachowywanie rady ubóstwa uczy pełnego zaufania Bogu we wszystkich okolicznościach życia. Po homilii celebrans wezwał do odnowienia przyrzeczeń i ślubów. Najpierw w duchu zawierzenia Najświętszej Dziewicy swoje przyrzeczenia czasowe odnowiła Marzena, po niej uczyniły to osoby po przyrzeczeniach definitywnych, a na końcu członkowie Wspólnoty po ślubach.

Po Eucharystii nadszedł czas na nieszpory, a następnie Ojciec wygłosił konferencję poświęconą początkom Karmelu w ujęciu historycznym, naświetlając zwłaszcza wpływ wypraw krzyżowych na rozwój Zakonu. Na zakończenie przewodnicząca przybliżyła plan rekolekcji, które zostały zaplanowane na maj br. Ostatnim niedzielnym akordem było spotkanie Wspólnoty przy kawie.

Skip to content