Zmarła Teresa Kuźma

10 grudnia 2023
Gorzów Wlkp.
Przetłumacz stronę:

Śp. Teresa Kuźma – Gorzów Wielkopolski. Odeszła do Pana 10 grudnia 2023 r. w wieku 77 lat.

Do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych została przyjęta 05 czerwca 2005 r. w Poznaniu. Wybrała predykat Teresa od Dzieciątka Jezus. Przyrzeczenia definitywne złożyła w 2010 r. Z chwilą utworzenia wspólnoty OCDS w Gorzowie Wielkopolskim w 2013 r. została z mianowania jej przewodniczącą. Była nią do chwili erygowania wspólnoty, czyli do 2020 r. Organizowała od podstaw działanie wspólnoty, zawsze gotowa do pomocy, pierwsza w służbie dla drugiego i dla dobra wspólnoty. Dzieliła się chętnie swoim doświadczeniem życiowym i duchowym. Pomagała przy formacji, będąc socjuszką; prowadziła też bibliotekę.

W ostatnim czasie, złożona chorobą, znosiła ją mężnie, nie upadając na duchu, ale ufnie poddając się woli Bożej. Modliła się, dopóki mogła, dopóki choroba jej nie pokonała. Niech mottem jej życia i posługi będą słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus z wiersza „Żyć miłością”:

Ach żyć miłością – to dawać bez miary,
Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi,
I nic nie żąda za swoje ofiary,
Wiedząc, że miłość rachować nie lubi.
Lekko biec mogę, bo wszystko oddałam
Sercu Bożemu, co tryska słodkością.
Jeden skarb sobie tylko zatrzymałam –
Żyję miłością!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dziękujemy Ci za Twoje dobre serce! Spoczywaj w pokoju!

Skip to content