Przyjęcia w Karmelu Warszawa – Racławicka

2 grudnia 2023
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łk 21, 36

Dzień 2 grudnia 2023 r. był dniem szczególnym dla Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Warszawa – Racławicka.

Pierwsze przyrzeczenia złożyły:

Iwona od Jezusa Miłosiernego – Iwona Kornatowska,

Anna Maria od św. Rafaela Arnaiz Baron – Anna Maria Kowalczyk,

Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa – Małgorzata Kryszczyńska,

Anna od św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza – Anna Sobecka.

Do Wspólnoty przyjęto:

Elżbietę od Matki Bożej Bolesnej – Elżbietę Chodzko-Zajko,

Annę od Niepokalanego Serca Maryi – Annę Chrobot,

Agnieszkę od Najświętszego Sakramentu i Maryi – Agnieszkę Jabłonkę,

Dorotę od Jezusa Hostii – Dorotę Nowaczkiewicz,

Adama od Jezusa niosącego krzyż – Adama Sykacza.

Obrzędom przewodniczył Prowincjał, o. Łukasz Kansy OCD oraz Asystent wspólnoty, o. Jacek Olszewski OCD.

Dziękujemy za dar powołania, cieszymy się, gratulujemy i będziemy wspierać modlitwą oraz obecnością.

Skip to content