Przyrzeczenia definitywne i czasowe – Sopot

10 września 2023
Sopot
Przetłumacz stronę:

Wrześniowe spotkanie naszej Wspólnoty obfitowało w świąteczne wydarzenia. 10 września 2023 roku Aleksandra Bianga, Iwona Stawska, Lucyna Witek oraz Krystyna Westfal i Mariusz Westfal uroczyście złożyli swoje przyrzeczenia definitywne, a Marzena Zoch – przyrzeczenie czasowe. Ponadto trzy osoby, czyli: Agnieszka Pach wraz z Jolantą i Franciszkiem Golińskimi, rozpoczęły formację wstępną. Msza św., której przewodniczył delegat, o. K. Strójwąs, a koncelebrowali: asystent Wspólnoty – o. L. Jasiński, o. B. Dąbkowski oraz ks. P. Westfal, sprawowana była o błogosławieństwo Boże dla Przyrzekających i dla tych, którzy w drodze na Górę Karmel zaczną stawiać pierwsze kroki. Sopocka kaplica wypełniona była po brzegi.

W homilii celebrans wskazał na znaczenie wspólnoty w duchowym rozwoju świeckiego karmelity. Podkreślił, że pragnienie pójścia za Jezusem w charyzmacie Karmelu prowadzi do wspólnoty. Bóg pragnie udzielać swoich łask wówczas, gdy wśród członków wspólnoty zawiązuje się i rozwija relacja miłości wzajemnej. Właśnie wspólnota stoi na straży świętości każdego z jej członków. Demaskuje bowiem wizje i plany własne, zatem kształtuje i formuje w sposób autentyczny. Aby wejść do wspólnoty trzeba w wewnętrznej wolności zgodzić się na to, by słuchać i służyć, a wolę własną oddać Jezusowi. Wówczas można praktykować autentyczną miłość Boga i bliźniego, budując na Bożej łasce.

Druga część spotkania upłynęła w atmosferze serdecznych podziękowań i życzeń opieki Matki Królowej Karmelu składanych szczególnie tym, którzy złożyli przyrzeczenia, ale także kierowanych do całej Wspólnoty. A przy słodkim stole toczyły niekończące się rozmowy z licznie przybyłymi gośćmi. Dzień skupienia zakończyliśmy późnym wieczorem, zachowując w sercach wdzięczność Bogu za dary, których tak hojnie nam udziela.

Krystyna Westfal OCDS

Skip to content