ŚP. Gerald Kozikowski

7 lipca 2023
Sopot
Przetłumacz stronę:

Dnia 30 czerwca 2023r. odszedł do Pana Gerald Kozikowski, który był świeckim karmelitą dwóch Prowincji.

Urodził się 29 grudnia 1929r., a do Wspólnoty w Rybniku został przyjęty 20 lutego 2001r., kiedy miał lat 72, więc WSZYSTKO, CO NAPRAWDĘ WAŻNE W ŻYCIU, zaczęło się dla niego, kiedy chciałoby się już tylko leżeć przed telewizorem. Pierwsze przyrzeczenia złożył w Rybniku 19.06.2002r., zaś drugie już w Sopocie 11 listopada 2007r. (po zmianie miejsca zamieszkania); miał wtedy 78 lat.

Kiedy mówił i pisał o swoim życiu duchowym, to skromnie przyznawał, że to zasługa żony, która go poprzedziła i wyprzedziła w drodze do Świeckiego Karmelu… I to wskazywane przez niego pierwszeństwo żony było przez niego świadomie budowane, a on sam – rzekomo w cieniu żony – tak naprawdę świecił swoim własnym blaskiem: niezwykłej serdeczności i życzliwości tak wielkiej, że nam – współbraciom ze Wspólnoty sopockiej – zdawało się, że one… zatrzymają go przy życiu: że nikt, kto jest tak dobry i pogodny, nie może odejść z tego świata.

Był człowiekiem, który miał swój znaczący wpływ na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec. Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Stryszawy (zorganizowanej przez Radę Prowincjalną Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych) w dniach 23-24 maja 1998r. do grobu świeckiej karmelitanki, Kunegundy Siwiec, zostało powołane Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec, którego celem m.in. miało być podjęcie starań o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy we współdziałaniu z instytucjami kościelnymi. I prezesem tego towarzystwa został wybrany Gerald, który szczerze przyznawał, że na różne sposoby próbował nie przyjąć tej funkcji. Ale w końcu uległ… Bogu, Kundusi, Kościołowi.

I takiego Geralda znaliśmy: niezależnego i jednocześnie posłusznego Bogu; prowadzonego przez Niego i dającego się prowadzić; zasłuchanego w Boże Słowo, ale też w ludzi – po to, by usłyszeć ich potrzeby; oddanego Bogu, ale też promieniującego Bożą dobrocią, NIEDOŚCIGŁĄ i NIEZRÓWNANĄ. I w pogrzebie takiego Geralda uczestniczyliśmy w piątek 7 lipca 2023r.

Gabriela Żylińska OCDS

Skip to content