Święto Patronalne OCD w Poznaniu

15 kwietnia 2023
Poznań
Przetłumacz stronę:

Dnia 15 kwietnia w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego członkowie Wspólnoty Świeckiego Karmelu w Poznaniu rozpoczęli obchody swojego Święta Patronalnego Mszą Świętą w Bazylice pw. Świętego Józefa.

W homilii o. Robert Rutkowski mówił o kondycji współczesnego człowieka, który jest „w rozkładzie duchowym, oziębły. Słucha, a nie słyszy, tkwi w swoim obłędzie i nie wie dokąd zmierza. Człowiek nie spodziewa się od Boga niczego, nie ma żadnej nadziei.” Dalej o. Robert powiedział, że to Święto przypomina nam, iż „Bóg tak bardzo nas ukochał, że posłał Swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne, by został ocalony”. Na koniec o. Robert dodał modlitwę prośby o silną wiarę i pokój, uwolnienie od lęków i niepewności. „Nasze życie bez Jezusa traci sens, bez Niego nic uczynić nie możemy. Chrystus przychodzi na dno naszej słabości i lituje się nad nami w naszej nędzy. Obecność Chrystusa wprowadza radość i rozprasza ciemności naszego serca. Jezus wylewa Swoje miłosierdzie w Sakramentach, szczególnie w Sakramencie Pojednania”.

Po Mszy Św. członkowie Wspólnoty OCDS poprowadzili czuwanie modlitewne. Po modlitwie do Ducha Świętego wierni odmawiali Chwalebne Części Różańca. Wprowadzeniem do tej modlitwy był tekst św. Jana Pawła II „Matka Boża Miłosierdzia”. Kolejne tajemnice były poprzedzone rozważaniami zaczerpniętymi z książki o. Jerzego Zielińskiego OCD „365 dni z Bożym Miłosierdziem”.

Druga część obchodów nastąpiła w niedzielę 16 kwietnia 2023r., która rozpoczęła się od Mszy Św. sprawowanej przez Asystenta Wspólnoty o. Jacka Olszewskiego. W homilii o. Jacek zwrócił uwagę, że św. Tomasz, ten, który był niedowiarkiem, złożył najdoskonalsze wyznanie wiary „Pan mój i Bóg mój”. By doświadczyć światła Bożego Miłosierdzia nie powinniśmy się obawiać wejścia w ciemności.

Po Mszy św. nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali św. Edyty Stein, gdzie była przygotowana agape, po której o. Jacek wygłosił konferencję o Bożym Miłosierdziu w oparciu o dzienniczek św. siostry Faustyny. Dalej były spotkania w grupach podczas których dzieliliśmy się swoimi refleksjami zawartymi w tekstach Fiszki nr 3 dotyczącymi życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Swoje Święto Patronalne Wspólnota OCDS zakończyła wspólnymi Nieszporami.

Patrycja Łuczak OCDS

Skip to content