Spotkanie przewodniczących wspólnot i formatorów w Poznaniu (17-19.03)

19 marca 2023
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Przewodniczący i formatorzy wszystkich wspólnot Prowincji Warszawskiej (po dwóch latach spotkań wirtualnych spowodowanych pandemią) spotkali się w dniach 17-19 marca 2023r. – nareszcie w realu, w Domu Rekolekcyjnym księży chrystusowców w Poznaniu.

Jako temat wiodący spotkania zaproponowano „Rozeznawanie w Kościele, Karmelu i życiu”. I w tej kwestii głos zabrał o. Sergiusz Niziński OCD, który przywołał kilka wyrazistych przykładów np. z św. Teresy od Jezusa.

Trzydniowe spotkanie miało swoją część sprawozdawczą, modlitewną i rekreacyjną. Nie zabrakło też części kawowej (tj. pogaduchowej).

Trzydniowe spotkanie zaczęło się od przywołania asystencji Ducha Świętego i modlitwy myślnej w kaplicy.

Potem wspólnie udaliśmy się na kolację, a tuż po niej na pierwsze sprawozdanie z działalności wspólnot przedstawione przez Gabrielę Żylińską OCDS, przewodniczącą prowincjalną.

Pierwszy dzień spotkania zakończyła wspólna Eucharystia sprawowana przez o. Delegata, Roberta Marciniaka OCD za zmarłych z Zakonu Karmelitańskiego i naszych rodzin, a zwłaszcza za zmarłego niedawno o. Jana Kantego OCD.

Na drugi dzień, kiedy to w czasie porannej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu, „który był, który jest i który przychodzi, za to, że się objawia, że daje nam Siebie, że ubogaca Swymi łaskami na tej szczególnej drodze, jaką jest Świecki Karmel”, zaplanowano podsumowanie formacji, finansów oraz rocznych Programów życia i działania, i to uczynili członkowie Rady Prowincjalnej: Tadeusz Zabaryłło OCDS, Monika Olszewska OCDS (w zastępstwie Magdy Czarneckiej OCDS) oraz Bogusław Sudał OCDS.

Przewidziano także refleksje o problemach i trudnościach dostrzeżonych we Wspólnotach. Omówienie tych kwestii przypadło w udziale o. Delegatowi, Robertowi Marciniakowi OCD.

Nie zabrakło też czasu spędzonego na wspólnej rekreacji. I tu jako miejsca wspólnego zwiedzania wybrano: Bramę Poznania (muzeum nowej generacji, gdzie zamiast eksponatów odzwierciedlających fragmenty dziejów Polski demonstruje się je za pomocą multimediów i światła)

oraz rezerwat archeologiczny Genius Loci.

Trzeci i ostatni dzień (rozpoczęty Eucharystią o liczne i święte powołania do wszystkich gałęzi Karmelu) poświęcono formacji: Kartom formacji, Kartom rozeznawania do ślubów, wreszcie przygotowaniom do przewidzianego na sierpień Kongresu (zgłaszanie uchwał, kandydatów do Rady Prowincjalnej, itd.).

Było miło, serdecznie, ciepło, życzliwie… Zapach kawy od wczesnych godzin porannych unosił się na całym piętrze. Słychać też było serdeczny śmiech bywalców kawiarenki, a przyjazny uśmiech na stałe zagościł na wielu twarzach. Nie zabrakło też słodkości z Białorusi, tradycyjnie przywożonych przez Natalię.

Czego więc zabrakło? Co budzi niedosyt? Zabrakło pogłębionej wymiany zdań, zażartej dyskusji, dzielenia się różnorodnym i przebogatym doświadczeniem tak odmiennym dla każdej wspólnoty. I dlatego trzeba w te pędy planować kolejne spotkanie (może tylko wirtualne, lepiej przemyślane i lepiej zaplanowane… z wyraźnie wydzielonym czasem na polemikę i spory).

Gabriela Żylińska OCDS

Skip to content