„Hortus Dei” z pozytywną opinią Komisji ds. Muzyki Kościelnej

12 grudnia 2022
Konin
Przetłumacz stronę:

Karmelitański Zespół Hortus Dei, działający przy diakonii muzycznej wspólnoty OCDS w Koninie, zwrócił się do ks. Krzysztofa Wętkowskiego, Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej z prośbą o wyrażenie opinii co do liturgicznej wartości autorskiego repertuaru wszystkich wykonywanych przez Zespół pieśni.

Pozytywną opinię w tej sprawie wydał Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Włocławskiej. Komisja odniosła się do wartości muzycznej skomponowanych dotychczas przez Zespół pieśni, których partytury przedstawiono do oceny w skrypcie pt. OTO BARANEK. W opinii podkreślono poprawność liturgiczną kompozycji muzycznych do tekstów autorstwa Świętych i Błogosławionych Karmelu. Udzielona przez Kurię Diecezjalną we Włocławku rekomendacja jest adresowana dla wiernych Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza żyjących duchowością karmelitańską członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Zostało to w opinii wyraźnie określone podkreślając udział diakonii muzycznej w konińskiej wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pw. Opieki św. Józefa. Duszpasterzem Zespołu Hortus Dei od początku jest o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD, prowincjalny
promotor powołań.

Udzielone poparcie jakie Zespołowi udzieliła Kuria Diecezjalna jest dla członków Zespołu i całej wspólnoty OCDS w Koninie wielkim wyróżnieniem i prawdziwą zachętą do dalszych działań na rzecz Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza Zakonu Karmelitów Bosych. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony!

Skip to content