Mińsk: „Przyjdź Duchu Święty i przemień moje życie”

12 listopada 2022
Mińsk
Przetłumacz stronę:

Od 3 do 11 listopada bieżącego roku, wspólnota św. Józefa OCDS z Mińska uczestniczyła w corocznych rekolekcjach. 13 osób, na 3 dni, zostawiło swoje codzienne obowiązki i wyjechało z Mińska do Miadziołu, aby zagłębić się w atmosferze duchowego ciepła i w ten sposób, razem odkrywać Boga w prostych rzeczach: wspólnej modlitwie, słuchaniu, rozważaniu Bożego Słowa i adoracji. Wszystko to, po to, aby kolejny raz, w ciszy usłyszeć głos Pana, który powołuje do życia we wspólnocie.

Uczestnicy rekolekcji szukali odpowiedzi na pytania: jak wygląda nasze życie we wspólnocie; co zrobiliśmy ze swoim powołaniem; czy otwarci jesteśmy na działanie Ducha Świętego, który działa w Kościele? Pomocą w pogłębieniu modlitwy, znalezieniu swojego miejsca we wspólnocie, były konferencje o. Piotra Frosztęgi, który przewodniczył rekolekcjom wspólnoty. Na początku, o. Piotr wyraził nadzieję, że czas spędzony w klasztorze Karmelitów Bosych w Miadziole, będzie owocny i przyczyni się do rozwoju każdego z obecnych. Myślą przewodnią drugiego dnia rekolekcji były słowa: „Przyjdź Duchu Święty, przyjdź i przemień moje życie”. O. Piotr porównał naszą drogę do doskonałości, do człowieka, która zmierza na szczyt góry z ciężkim bagażem. Ten kto zatrzymuje się, nie mając sił dalej iść, licząc jedynie na własne siły, tak naprawdę cofa się, a perspektywa dojścia na szczyt jest nie realna. Ale ten, kto choć jest słabym, liczy na pomoc drugich, choć nie łatwo, jednak dojdzie na szczyt góry. Otwarcie na działanie Ducha Św., nasze nawrócenie i pojednanie z Bogiem, są kluczowym momentem naszego życia.

W ostatnim dniu rekolekcji, o. Piotr zaproponował nam skupić się i porozważać nad tym, jak wygląda życie nasze we wspólnocie. Osobiste rozważania sprawiły, że niektórzy, znowu usłyszeli ten sam głos Pana, który kiedyś powołał ich do wspólnoty świeckich karmelitów.

Skip to content