Wspomnienie zmarłej Barbary Czerny – Barbary od Miłości Ukrzyżowanej

12 października 2022
Toruń
Przetłumacz stronę:

W dniu 09.10.2022r w wieku 65 lat, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła do Domu Ojca nasza siostra Barbara Czerny – Barbara od Miłości Ukrzyżowanej ze Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Toruniu.

Urodziła się 01 września 1957 roku w Działdowie. Do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych została przyjęta 18.09.2005r, pierwsze przyrzeczenia złożyła 09.09.2007r, a przyrzeczenia definitywne 12.09.2010r.

We Wspólnocie przez wiele lat pełniła funkcje radnej i sekretarza. W jej domu członkowie Świeckiego Karmelu mogli uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach biblijnych.

Basia z wykształcenia była nauczycielką polonistyki i w tym zawodzie pracowała. To było Jej prawdziwe powołanie. Uczyła młodych ludzi wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, pomagała osobom niepełnosprawnym, była też wolontariuszką. Sama mając niełatwe życie i troszcząc się bardzo o rodzinę znajdowała czas, by służyć innym ludziom w potrzebie. Basia przez wiele lat była redaktorką Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Za swoją posługę na rzecz ewangelizacji została w 2003 roku odznaczona medalem „Mater Verbi”, jako osoba zaangażowana w wydawanie i propagowanie prasy katolickiej.

Zapamiętaliśmy Ją jako osobę o dużej wrażliwości na drugiego człowieka. Od kilku lat z powodu ciężkiej i przewlekłej choroby nie mogła uczestniczyć w spotkaniach Świeckiego Karmelu. Pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił Jej uczestniczenie we Mszy Św. Przyjmowała Komunię Świętą co tydzień w domu. Mszę pożegnalną celebrowało sześciu księży, pożegnało Ją liczne grono rodziny i przyjaciół. To, w jaki sposób przeżyła swój czas na tym świecie, jest dla nas świadectwem i umocnieniem.

Nasza siostra Barbara Czerny – Barbara od Miłości Ukrzyżowanej na zawsze pozostanie w naszych sercach. Basiu spoczywaj w pokoju

Skip to content