Rekolekcje w Sopocie – 3-6 czerwca 2022

8 czerwca 2022
Sopot
Przetłumacz stronę:

W pierwszych dniach czerwca Wspólnota uczestniczyła w klasztorze Ojców w Sopocie w rekolekcjach prowadzonych przez o. Romana Hernogę OCD. Rekolekcjonista prowadził nas drogami, które przemierzała św. Teresa Benedykta od Krzyża, poszukując prawdy. Problem poszukiwania prawdy ujął, analizując kluczowe wątki biografii Świętej w świetle Ewangelii, encyklik papieskich i wybranych dokumentów soborowych oraz pism Edyty i świętych Karmelu. Ojciec podkreślał, że Edyta, straciwszy wiarę, szczerze i niestrudzenie poszukiwała prawdy na polu naukowym. A gdy ją znalazła, z odwagą zabiegała o wierność prawdzie i pozwalała się prowadzić drogą, którą wybrał dla niej Bóg. Nie zawahała się oddać własnego życia. Dobrowolnie wzięła krzyż, by być autentycznym świadkiem prawdy, prawdy Krzyża.

W konferencjach Rekolekcjonista wskazywał, że poszukiwanie prawdy, aby było skuteczne, wymaga przyjęcia postawy umożliwiającej wewnętrzną przemianę. Przede wszystkim położył nacisk na nieustanne nawracanie siebie przez wyzbywanie się wszelkich uprzedzeń kulturowych, społecznych, osobistych, rozwijanie umiejętności słuchania (jako istotnego aspektu rozwoju życia duchowego), budowanie postawy pokory oraz zrywanie ze starymi schematami myślenia i działania. Edyta wydała walkę wszystkiemu, co służyć mogło budowaniu nieprawdy o niej samej. Miała świadomość, że proces stałego porządkowania życia, oczyszczania egoizmu jest niezbędny i stanowi podstawę wewnętrznej harmonii i ugruntowania osobowości na bezpośredniej relacji z Jezusem.

Na podstawie encykliki Fides et ratio Ojciec zanalizował przeszkody w dążeniu do prawdy. Szczególnie zaakcentował naturalne ograniczenia rozumu, lęk przed konsekwencjami przyjęcia prawdy i działanie złego ducha. Podkreślił natomiast, że posłuszeństwo prawdzie, zwłaszcza jak w przypadku Edyty wyrażone ewangelicznym radykalizmem w pełnieniu woli Bożej, jest drogą uświęcenia. Według Ewangelii Janowej bowiem zamieszkanie w prawdzie oznacza trwanie w nauce Jezusa, w Duchu Prawdy. Na koniec o. Rekolekcjonista, przywołując św. Teresę od Jezusa, dla  której pokora była „chodzeniem w prawdzie”, zachęcał nas do nieustannego poszukiwania prawdy poprzez zgłębianie Słowa Boga, które jest Słowem Prawdy.

Pierwszego dnia rekolekcji Msza św. sprawowana była z prośbą o dobre przeżycie czasu spotkania ze św. Edytą Stein, a ostatnia Eucharystia w intencji dziękczynnej za owoce tych ćwiczeń duchowych i obfite łaski dla o. Rekolekcjonisty. Każdą konferencję poprzedzała modlitwa do Ducha Świętego. A Patronka rekolekcji towarzyszyła nam w duchowy sposób zarówno w kaplicy, jak i w czasie rekreacji w przyklasztornym ogrodzie.

Skip to content