Erygowanie szczecińskiej wspólnoty Świeckiego Karmelu

29 maja 2022
Szczecin
Przetłumacz stronę:

Dnia 28 maja 2022 roku w szczecińskiej wspólnocie OCDS pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus Najświętszego Oblicza odbyła się uroczystość jej erygowania. Na święto przybyli delegat ds. świeckiej gałęzi Karmelu Prowincji warszawskiej, o. Robert Marciniak, oraz asystent szczecińskiej wspólnoty, o. Krzysztof Pawłowski. Nieobecny był – z przyczyn zdrowotnych – o. Placyd Ogórek, dawny asystent wspólnoty, po dziś dzień będący z nią w kontakcie i bardzo zaangażowany w jej sprawy.

Akt erygowania został ogłoszony podczas Mszy Świętej u szczecińskich Sióstr Karmelitanek Bosych. W trakcie tej Mszy Św. członkowie wspólnoty dokonali również odnowienia swoich przyrzeczeń. Po Mszy Św. udano się na wspólny obiad, a po nim na rozmowy przy stole, zastawionym przez członków szczecińskiej wspólnoty.

Po nich przystąpiono do wyborów Rady Wspólnoty. Do komisji skrutacyjnej zostały powołane trzy osoby przed pierwszymi przyrzeczeniami. Osób uprawnionych do głosowania było dziesięć, z czego dziewięć obecnych. Spośród nich została wybrana Rada Wspólnoty. Głosowanie było krótkie i wszyscy przyjęli funkcje, do których zostali wybrani. Skład nowej Rady Wspólnoty:

  • Krystyna Repke – przewodnicząca,
  • Maria Karczyńska – formator,
  • Wioletta Sekuła – radna i skarbnik,
  • Anna Przezak – radna,
  • Joanna Sidor – radna i sekretarz.

Po wyborach i zatwierdzeniu ich przez o. Roberta spotkanie zostało zakończone Nieszporami wspólnie z siostrami karmelitankami.

                                                             Joanna Sidor, Ireneusz Statnik

Skip to content