Relikwie św. Tereski w Warszawie!

7 marca 2022
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

W sobotę, 5 marca 2022 roku w naszej Warszawskiej Wspólnocie OCDS miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – wreszcie dotarły do nas z Lisieux relikwie I stopnia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.

Dlaczego to zdarzenie wyjątkowe? Relikwie zawsze są bezcenną pamiątką po świętych.  Bliskość i namacalność relikwii ma wzmacniać naszą wiarę: tak jak święci, możemy stać się prawdziwie i w pełni szczęśliwi, jeśli wciąż będziemy pozostawać blisko Boga. Relikwie przypominają i zobowiązują. Wpatrzeni w przykład świętych mamy troszczyć się by Boże plany i pragnienia podtrzymywać w nas samych; nie gasić, nie zapominać, rozpoznawać i mądrze w życiu rozwijać, przekuwać w czyn, naśladować świętych w ich wędrówce do nieba.

Droga, którą święta Tereska zaprezentowała światu, nazywa się małą drogą lub drogą dziecięctwa duchowego. „Ja także chciałabym znaleźć windę, aby wznieść się aż do Jezusa, gdyż jestem za mała, żeby wspinać się po stromych schodach doskonałości – mówiła. Co to oznacza w praktyce? Zaufać Bożej miłości i stawać się coraz mniejszym. Uznać swoją nędzę i bezradność w zdobywaniu kolejnych stopni świętości. Oczekiwać wszystkiego od Boga. Kluczem dla świętej stało się: wiele kochać, a nie: wiele robić. Jej drogą do nieba było więc ufne rzucenie się w ramiona Ojca.

Święta z Lisieux przed swoją śmiercią powiedziała:

Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż”. 

św. Teresa z Lisieux

Prosimy więc: Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, wspieraj nas na naszych małych drogach, byśmy jak Ty swoją pokorną postawą przyciągali Bożą miłość i umieli się nią dzielić z innymi…

Skip to content