List Wielkopostny Ojca Delegata

3 marca 2022
List Delegata
Przetłumacz stronę:

Warszawa, 3 marca 2022 r.

Drodzy Siostry i Bracia w Świeckiem Karmelu,

Tegoroczny czas Wielkiego Postu przeżywamy pośród trosk i niepokojów związanych z toczącą się tuż u naszych granic wojną na Ukrainie. Jest czymś niewyobrażalnym, że w Europie w XXI w. wielu ludzi jest zmuszonych oddawać życie w obronie swojej ojczyzny. Inni, zwłaszcza kobiety, dzieci i osoby starsze, zmuszeni są uciekać z terenu walk, szukając bezpiecznego schronienia. Wielu z nich w tych dniach masowo przybywa do Polski w nadziei znalezienia pomocy. Jeszcze inni, w tym nasi bracia Karmelici Bosi w klasztorach w Kijowie, Berdyczowie i Gwozdawie, ryzykując własne życie, zdecydowali się pozostać na Ukrainie, by w miarę skromnych nieraz możliwości nieść pomoc i otuchę wszystkim potrzebującym. Wobec tej bezmiernej skali ludzkich dramatów nie możemy pozostać obojętni!

Gorąco apeluję do Was wszystkich o nieustanną modlitwę, zarówno indywidualną jak i wspólnotową, w intencjach tych, którzy cierpią na skutek rosyjskiej i białoruskiej inwazji na Ukrainę. Módlmy się, by nastał sprawiedliwy pokój. Módlmy się o opamiętanie dla wszystkich mających wpływ na przebieg tych dramatycznych wydarzeń, by nikt już więcej nie musiał przelewać krwi w obronie wolności swojej i swoich bliskich. Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy tam, na miejscu, w ekstremalnie trudnych nieraz warunkach, śpieszą z pomocą potrzebującym. Apeluję, byście włączali się w różne inicjatywy modlitewne w waszych Kościołach lokalnych, parafiach czy wspólnotach. Niech te intencje będą również stale obecne w Waszej modlitwie osobistej.

W obecnej sytuacji modlitwa jednak to nie wszystko, co możemy uczynić. Przykazanie miłości bliźniego nakazuje nam szukać sposobności, by przychodzić z konkretną pomocą ukraińskim uchodźcom, którzy docierają do naszych miast. W ostatnich dniach możemy obserwować mnóstwo inicjatyw charytatywnych, zarówno kościelnych, jak i rządowych czy samorządowych, mających na celu zaradzenie konkretnym potrzebom tych, którzy do nas przybywają. Skala dobra, które się dokonuje przez to „pospolite ruszenie” ludzi dobrej woli jest doprawdy imponująca! Bądźmy gotowi włączać się w te inicjatywy, oferując własny czas, dyspozycyjność czy środki materialne.

W tym kontekście chciałbym w szczególny sposób zwrócić Waszą uwagę na potrzeby naszych Braci Karmelitów Bosych, pracujących w tym dramatycznie trudnym czasie na Ukrainie. O warunkach, w jakich żyją i pracują informował nas o. Józef Kucharczyk OCD, Delegat Prowincjalny na Ukrainę w swoim liście dostępnym pod linkiem.

Możemy ich wesprzeć materialnie przesyłając ofiary na ich konto bankowe. Poniżej podaję dane do przelewu:

Dla wpłat w PLN:

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Posiadacz: Klasztor Karmelitów Bosych w Berdyczowie
Nr konta: 46 1500 1634 1216 3003 7377 0000
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Z dopiskiem: „Dla dotkniętych wojną na Ukrainie”.

Ostatnio o. Prowincjał Krakowskiej Prowincji OCD o. Piotr Jackowski zwrócił się do nas z bardzo konkretną prośbą, o pomoc w zdobyciu tego, czego tam na miejscu, na Ukrainie, najbardziej brakuje, mianowicie lekarstw. Potrzebne są szczególnie środki przeciwbólowe, uspokajające oraz środki konieczne do udzielania pierwszej pomocy. Z tego, co wiem, środki te coraz trudniej jest zdobyć również w Polsce. Poniżej podaję listę leków, na które zgłoszono zapotrzebowanie:

 • Me­ta­mi­zol (me­ti­zol)
 • De­xe­to­pro­fen
 • Di­fen­hy­dra­mi­na
 • Dek­sa­me­ta­zol
 • Pred­ni­zo­lon (En­kor­to­lon)
 • Kwas tra­nek­sa­mo­wy
 • Pa­ra­ce­ta­mol 10mg/ml, 100 100ml
 • Ce­fta­zi­di­me
 • Ce­ftriak­son
 • Skro­bia
 • Oso­cze
 • Mok­sy­flok­sa­cy­na 1,6 mg
 • Enok­so­pa­ry­na
 • Etam­sy­lat (Cyc­lo­na­mi­ne)
 • Siar­czan ma­gne­zu
 • Le­wo­flok­sa­cy­na 100 mg
 • Fu­ro­se­mid amp
 • Ke­to­ro­lak Pred­ni­zo­lon (en­cor­to­lon)
 • Pan­te­nol Me­ro­pe­nem 1g
 • Kwas ami­no­ka­pro­no­wy
 • Me­tro­ni­da­zol
 • Py­ral­gi­na amp
 • Ke­to­pro­fen amp
 • Ke­to­ro­lak amp
 • Chlo­ro­pi­ra­ni­na amp
 • Dek­se­de­to­mi­dy­na amp
 • Ome­pro­zal
 • Li­do­ca­ina
 • Pa­ra­ce­ta­mol
 • Płyn rin­ge­ra
 • Płyn Hart­man­na
Lista środków pierwszej pomocy:
 • Strzy­kaw­ki jed­no­ra­zo­we 20 ml/10 ml/ 5 ml/2 ml
 • Cew­ni­ki uro­lo­gicz­ne
 • Cew­nik fo­le­ja
 • Ze­staw do po­bie­ra­nia krwi
 • Ban­da­że ste­ryl­ne i nie­ste­ryl­ne
 • Ban­daż gip­so­wy
 • Pod­kład­ka ba­weł­nia­na pod ban­da­że gip­so­we
 • Ze­staw do szy­cia
 • Igły chi­rur­gicz­ne

Środki te można przesyłać na adres Klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu (ul. Karmelicka 1, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 60 14). Akcję koordynuje dobrze nam znany przeor klasztoru przemyskiego o. Krzysztof Górski OCD, poprzedni Delegat prowincjalny ds. OCDS Prowincji Krakowskiej. Z Przemyśla zebrane dary zostaną przetransportowane przez naszych Ojców do szpitali wojskowych w Kijowie i Berdyczowie, gdzie posługują.

Łącząc się z Wami w modlitwie przesyłam serdeczne życzenia błogosławionego czasu Wielkiego Postu.

o. Robert M. Marciniak OCD
Delegat prowincjalny ds. OCDS


Skip to content