Marcowy dzień skupienia

20 marca 2022
Wrocław
Przetłumacz stronę:

Wspólnota Wrocławska rozpoczyna zawsze swoje spotkania w grupach formacji wstępnej, gdzie są omawiane tematy właściwe dla każdej grupy. Następnie o godz. 12.00 rozpoczyna się spotkanie ogólne. Marcowe spotkanie 20.03.2022 po przywitaniu przez przewodniczącą Ewę Wesołowską rozpoczęliśmy modlitwą i hymnem do Ducha Św., który rozpalał nasze serca Miłością Bożą, a my cieszyliśmy się naszą obecnością oraz tym, że będziemy pogłębiać wzajemne relacje.

W spotkaniu z powodu nieobecności naszego ojca asystenta brał udział przeor klasztoru o. Mirosław Salamoński, którego z serdecznością powitaliśmy. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy konferencji ojca przeora jak ocalić miłość w świecie, w którym panuje wiele zła. Jak zaznaczył ojciec przeor Bóg oczekuje od nas świadectwa i uczynków miłości w każdym czasie i w każdym miejscu. Tę miłość przyniósł na świat Jezus w swoim człowieczeństwie. Wpatrzeni w Jezusa i Jego krzyż oraz w Maryję Matkę Pięknej Miłości mamy dawać świadectwo o miłości, która jest silniejsza od zła. W dyskusji dzieliliśmy się doświadczeniem miłości Bożej i jej świadectwami. Z konferencją ojca przeora pięknie połączył się referat w ramach formacji ciągłej wygłoszony przez naszego współbrata Andrzeja Janczurę pt. Szukać woli Bożej przyjmując doświadczenia dnia, dziejów historii, losów świata według św. Teresy Benedykty od Krzyża. Andrzej mówiąc o Edycie Stein i jej drodze nawrócenia jak szukając prawdy odnalazła Boga i spełniła Jego wolę oddając życie za swój naród  w obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau. Umiejętnie połączył własne życie rodzinne. Również po tym referacie dawaliśmy świadectwa życia.

Ubogaceni duchowo i pełniąc wolę Bożą udaliśmy się do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu, a w Koronce do Miłosierdzia Bożego dziękowaliśmy Bogu za Jego Miłość prosząc o pokój i miłosierdzie dla świata. Obecna z nami jest zawsze w pięknej figurze Matka Boża Szkaplerzna przystrojona przez nas kwiatami, której oddajemy cześć w procesji przed mszą św. Msza św. odprawiona przez ojca przeora ponownie ubogaciła nasze serca w Słowo Boże, a przyjmując Ciało i Krew Pańską zostały wzmocnione nasze słabości. Po powrocie do klasztoru odmówiliśmy z ojcem przeorem nieszpory z liturgii godzin i otrzymaliśmy błogosławieństwo Boże. Przepełnieni radością Bożą kontynuując agapę w przyjacielskich rozmowach umacnialiśmy się w wierze, nadziei i miłości, aby dawać świadectwo tych cnót w naszym codziennym życiu. Po zakończeniu spotkania Wspólnota ochoczo przystąpiła do posprzątania sali i zostawiła po sobie porządek.

Skip to content