Adoracja Najświętszego Sakramentu z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi

28 marca 2022
Konin
Przetłumacz stronę:

W dniu 25 marca, Jak co miesiąc o. Krzysztof Piskorz OCD przewodniczył Mszy Św., podczas której wygłosił homilię skoncentrowaną na Najśw. Maryi Pannie i Jej wielkim orędziu z Fatimy. Po Mszy Św. karmelita bosy poprowadził nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie przed Najświętszym Sakramentem. W tym dniu szczególnie zwracaliśmy się do Pana Boga z pokorną prośbą o pośrednictwo Najśw. Panny Maryi. Pragniemy, aby prowadziła Polskę i kraje zaangżowane w konflikt na terenie Ukrainy prostą drogą do pokoju. Świecka wspólnota OCDS w Koninie, jak co miesiąc, jest włączona w organizację tego zgromadzenia, które pod przewodnictwem duszpasterza karmelitańskiego Ośrodka Powołań i Młodzieży już po raz piąty odbyło się w kościele morzysławskim w Koninie. Ten dzień był dniem zawierzenia przez papieża Franciszka i polski episkopat Rosji, Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, stąd i w modlitwach zanoszonych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu powtarzała się intencja pokornego błagania Boga o przywrócenie pokoju i błogosławieństwo dla Polski. Wielu zgromadzonych wiernych mogło korzystać z błogosławieństwa, jakiego udzielał o. K. Piskorz OCD Najświętszym Sakramentem, a po nabożeństwie gromko odśpiewać Apel Maryjny. Członkowie Świeckiego Karmelu w Koninie zaangażowali się ponadto w pomoc w rozprowadzaniu materiałów ewangelizacyjnych ośrodka Powołań i Młodzieży, a oprawę muzyczną poprowadził wraz z Ojcem – jak dotąd – karmelitański zespół Hortus Dei.

Skip to content