Lutowy dzień skupienia

20 lutego 2022
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Lutowe spotkanie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych we Wrocławiu wypadło w niedzielę deszczową i pochmurną. Jednak po przywitaniu przez przewodniczącą Ewę Wesołowską, odmówieniu modlitwy i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego nasze serca rozpaliły się ogniem miłości Bożej i napełniły się radością, że możemy spotkać się i wspólnie wędrować na Górę Karmel.

Już na początku spotkania referat Ani Chmielowicz wprowadził nas w temat modlitwy za przykładem św. Teresy od Jezusa. Ania przypomniała tym, którzy są już długo w Karmelu i tym co są w formacji początkowej jak otwierać się na łaskę Bożą, abyśmy postępowali na drodze modlitwy przechodząc do coraz głębszych mieszkań naszej duszy. Modlitwa ma prowadzić nas do świętości i do zjednoczenia z Bogiem w kontemplacji. W dyskusji rozmawialiśmy jak rozmawia nasza modlitwa, jakie robimy postępy i jakie są trudności. Natomiast nasz asystent o.Janusz Murzynowski mówił nam jak ważne jest na drodze do świętości życie chwilą obecną. To w teraźniejszości otrzymujemy wszelkie łaski. Wówczas wszystko dzieje się na poziomie serca i w wolności możemy świadczyć o miłości Boga i bliźniego pełniąc wolę Bożą. I właśnie pełniąc tę wolę Bożą i żyjąc chwilą obecną udaliśmy się na adorację Najświętszego Sakramentu oddając Panu Jezusowi chwałę, uwielbienie oraz prosząc o miłosierdzie dla świata w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Towarzyszyła nam Maryja w figurze Matki Bożej Szkaplerznej, której oddaliśmy cześć w procesji wewnątrz kościoła. Uczta Eucharystyczna dostarczyła nam wiele pięknych chwil, a ukoronowaniem było spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej. Odmawiają nieszpory z liturgii godzin włączyliśmy się w wieczorną modlitwę Kościoła. Błogosławieństwo ojca asystenta zakończyło nasze spotkanie. Przepełnieni w sercu ogniem Bożej miłości udaliśmy się do domów.

Skip to content