Wspomnienie zmarłej siostry Jadwigi Magdzińskiej – Jadwigi od Trójcy Świętej

13 stycznia 2022
Toruń
Przetłumacz stronę:

W dniu 13.01.2022 r, w wieku 83 lat odeszła do Domu Pana nasza siostra Jadwiga Magdzińska – Jadwiga od Trójcy Świętej z Toruńskiej Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Urodziła się w 1938 roku w Woli Kisielskiej w województwie lubelskim.

Do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych została przyjęta 26.04.1987 roku w Łodzi, tam też złożyła 20.11.1988 r. pierwsze przyrzeczenia, a 17.11.1991 przyrzeczenia definitywne oraz śluby 15.11.1992 r., gdyż Wspólnoty OCDS w Toruniu jeszcze nie było, powstała w 1995 roku.

Siostrę Jadwigę od Trójcy Świętej wspominamy jako osobę pogodną, uczynną, obdarzoną przez Pana Boga wrażliwością, otwartą na troski i potrzeby bliźnich. Osoba o wielkim sercu sama żyjąc skromnie, pomagała innym w potrzebie. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło jej czasu dla bliźniego.

We wrześniu 2021 roku uczestniczyła w swoich ostatnich rekolekcjach karmelitańskich w Zwoli koło Poznania. Szczególnie zapamiętaliśmy jej umiłowanie do przyrody, natury, była jej wielką znawczynią i zachęcała nas do życia w harmonii z przyrodą. Ubogacała nas swoją obecnością. Była ufna Panu Bogu, szczególnie ujawniło się to w okresie życia, kiedy przyszło jej zmierzyć się z ciężką chorobą. Mimo tego trudnego doświadczenia zachowała pogodę ducha. Była ofiarna, życzliwa, nie zrażała się trudnościami.

Takim wspaniałym człowiekiem pozostanie w naszej pamięci, która nie umiera.

Skip to content