Diecezja Bydgoska ma nowego Biskupa!

13 listopada 2021
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

Decyzją Ojca Świętego, w dniu 21 września 2021 roku, papież Franciszek mianował ordynariuszem diecezji bydgoskiej, ks. bp Krzysztofa Włodarczyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, którą z wielką radością przyjęliśmy. Bp Krzysztof przejmująco wyznał ,,wnoszę do diecezji bydgoskiej bagaż umiłowania Kościoła”. Z dniem kanonicznego objęcia diecezji bydgoskiej przez nowego ordynariusza 28 września 2021 roku w Katedrze pw. śś. Marcina i Mikołaja, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy, staliśmy się świadkami historycznych wydarzeń w naszej, najmłodszej, 17–letniej diecezji w Polsce. 

Uroczysty Ingres do Katedry nowego ordynariusza, bp Krzysztofa Włodarczyka, odbył się 13 listopada 2021 roku w obecności dostojnych, licznie przybyłych gości z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, abp Salvatore Pennacchio na czele z księżmi arcybiskupami i biskupami, kapłanami, osobami życia konsekrowanego i ,,ukochanym Ludem Bożym diecezji Bydgoskiej”. W uroczystej Liturgii, we wspólnocie Eucharystycznej, nastąpiło objęcie władzy przez biskupa ordynariusza, ks. Krzysztofa Włodarczyka nad Diecezją Bydgoską. Treść Bulli papieskiej przeczytał ks. prałat Andrea Francia z Nuncjatury Apostolskiej, ogłaszając bp Krzysztofa Włodarczyka, biskupem bydgoskim, co zostało przyjęte gorącym aplauzem. Abp Salvatore Pennacchio wręczył ordynariuszowi Pastorał należący do bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który używał przez wszystkie lata swojej posługi prymasowskiej w naszej świątyni. Jest relikwią i symbolem duchowego dziedzictwa w apostolskiej służbie Kościoła. Bp Krzysztof w homilii mówił: ,,pokornie uwzględniam okoliczności, w jakich papież Franciszek mianował mnie biskupem bydgoskim: beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Rok Świętego Józefa i 100 rocznica urodzin sługi bożego, ks. Franciszka Blachnickiego”. W tym roku Kościół daje nam za wzór życia tytanów ducha. Te wydarzenia i postaci wpływają na styl mojej posługi dla moich diecezjan, kontynuował bp Krzysztof i stały się inspiracją dla programu pasterskiej służby, jako duchowy skarbiec myśli i dokonań w trosce o zbawienie człowieka. 

Pierwszy punkt  tego programu z nauczania bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Wielkość człowieka: Najważniejszym na ziemi jest człowiek i nic go unicestwić nie zdoła. Człowiek jest i pozostanie największą wartością i nieśmiertelną potęgą na ziemi. Uznać wartość człowieka, znaczy uznać swoją własną wartość i godność, wynikającą z faktu bycia dzieckiem Boga. Podstawą godności ludzkiej jest Bóg. Stwórca uczynił człowieka rozumnym i wolnym, by realizował Jego odwieczny zamysł powołania człowieka do wspólnoty z Bogiem, jako syna i córkę. Zaproszeni do udziału w szczęściu Boga, związani ze sobą przez sakrament chrztu, jesteśmy wspólnotą Ducha w Kościele Jezusa Chrystusa. To formacja duchowa, w której człowiek dorasta do godności dziecka Bożego przez odradzanie się moralne i odzyskany szacunek dla siebie samego i dla drugiego człowieka. Każdy musi zacząć od siebie, aby człowiek stał się nowy i aby wreszcie nastało nowych ludzi plemię

Drugi punkt programu –  Odpowiedzialność za wspólnotę: rodzinę, naród, ojczyznę. Nasze życie od początku łączy się ze wspólnotą – nie ma życia bez wspólnoty, nie ma miłości bez wspólnoty. Zostaliśmy włączeni najpierw w Bożą rodzinę przez sakrament chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ludzką wspólnotę wierzących, nie na chwilę, ale na całą wieczność. Zostaliśmy włączeni w życie nie jakiegokolwiek boga, ale Boga który jest wspólnotą Trzech Osób Boskich, wspólnotą Miłości, aby stała się doświadczeniem bosko – ludzkim w miłosnej relacji między nami. 

Trzeci punkt– Wszystko postawiłem na Maryję, to testament Prymasa dla nas: być ludźmi mocnymi w wierze, trwać przy Bogu, Krzyżu i Ewangelii przez przyjęcie postawy Maryjnej i życie duchowością Maryjną. Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło–Życie, w programie formacyjnym wskazywał na wielkość człowieka. Człowiek wielki to człowiek dobry, odważny i musi starać się pokonywać przeszkody, a dążenie do świętości uczynić ideałem powszednim dla wierzących, aby znowu, jak w Dziejach Apostolskich i listach Pawłowych, słowa święty i chrześcijanin stały się synonimami. 

Bp Krzysztof zakończył: Prowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej, do świętości, to znaczy do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego, będzie szczególnym naszym zadaniem, moim biskupa, księży, osób życia konsekrowanego, wszystkich sióstr i braci świeckich całego laikatu. A to wszystko ma się dokonywać przez organiczną pracę we wspólnotach parafialnych, przez Słowo Boże, Liturgię, Caritas, czyli diakonię i pracę w małych grupach. Papież Franciszek powiedział: Przyszłością Kościoła jest parafia, która nie jest biurem, ale jest wspólnotą. Parafia jest pierwszym miejscem, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. Parafia, jako wspólnota wspólnot. Podejmujemy to zadanie, a wszystko to dla Jezusa Chrystusa, wszystko przez Maryję, wszystko na twój wzór o święty patriarcho, Józefie. Amen.

Powołani do budowania wspólnoty Ducha w Kościele Jezusa Chrystusa, wezwani przez naszego Biskupa wyznaczone zadanie podejmujemy we wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Skip to content