Uczestniczymy w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim w Poznaniu

13 września 2021
Poznań
Przetłumacz stronę:

Przedstawiciele poznańskiej Wspólnoty OCDS: Beata Meller, Maria Jagielska, Dariusz Skręt i Marzena Szaładzińska uczestniczyli w 13 Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim zorganizowanym w Poznaniu 11 września 2021 r. Wydarzeniu towarzyszyło hasło „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). To temat ostatniego roku trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie odbywało się jednocześnie z 52 Kongresem Eucharystycznym w Budapeszcie w dniach 5-12 września 2021. Sesja poznańska pod patronatem Abp. Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego i Kongres w Budapeszcie skoncentrowały się wokół rozważań nad Eucharystią „Jako tajemnicą posłania wiernych do świata, w którym mamy dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.” W tegorocznym spotkaniu, ze względów epidemiologicznych, mogło bezpośrednio uczestniczyć zaledwie 200 osób – reprezentujących Wydziały Teologiczne, organizacje kościelne, społeczne i naukowe. Tym bardziej ceniliśmy sobie nasz udział wśród zaproszonych gości.

Tradycyjnie Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie zainaugurowała Msza Święta w poznańskim kościele p.w. św. Rocha, której przewodniczył Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, a homilię wygłosił poznański bp pomocniczy Grzegorz Balcerek. Natomiast obrady odbywały się w Centrum Wykładowo – Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. W swoim wystąpieniu Abp Gądecki podkreślił, że każda działalność w Kościele ma swoje źródło w zranionym boku Chrystusa, gdyż zranione Jego Serce jest jednocześnie znakiem „otwarcia drzwi życia”. Wszystkie referaty, mimo że nie pomijały faktu wzmagającego się oporu części społeczeństw wobec wartości chrześcijańskich i Kościoła, dalekie były od pesymizmu i ratunek przed dechrystianizacją Polski i świata upatrywały w głębokiej wierze wyznawców Chrystusa, która może wzbudzić w obojętnych pragnienie poszukiwania Prawdy. Szczególnie przykuł naszą uwagę pierwszy referat Abp Utrechtu Kard. Wilhelma Jacobsa Eijka, który przekonywał, że na przekór postępującej laicyzacji „udział w Eucharystii z wiarą i oddaniem prowadzi do najintensywniejszej komunii sakramentalnej, jaka istnieje na tym świecie.” Żarliwym wyznaniem wiary było również wystąpienie naukowca – Prof. dr hab. inż. Jana Węglarza Z Politechniki Poznańskiej.

Z przemyśleniami przedstawionymi na Forum Duszpasterskim zapoznamy nieobecnych członków Wspólnoty poznańskiej. To nie przypadek, że tegorocznemu Forum Duszpasterskiemu towarzyszyła wystawa przybliżająca postać sługi Bożego (a nazajutrz już błogosławionego) Stefana Wyszyńskiego i jego wysiłki, by zapobiec dechrystianizacji Polski przez Śluby Jasnogórskie w 1956 r. i program przygotowujący naród do obchodów 1000 letniej rocznicy chrztu Polski. Przy planszach niespodziewanie spotkaliśmy Abp. Stanisława Gądeckiego, którego po chwili wahania zaprosiliśmy do pamiątkowej fotografii. Zaproszenie przyjął z uśmiechem.

Skip to content