Zakończenie roku duszpasterskiego we wspólnocie OCDS w Mińsku

27 czerwca 2021
Mińsk
Przetłumacz stronę:

26 czerwca wspólnota OCDS z Mińska spotkała się, by ostatni raz przed wakacjami, przepracować materiał formacyjny.

Świeccy Karmelici z radością przyjęli zaproszenie ks. Dzimitryja Puchalskiego, kanclerza Kurii Mińsko-Mohylewskiej i Proboszcza miejscowej parafii, do zorganizowania pielgrzymki do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Panny Maryi w Zasławiu. Dlaczego tam? W tymże kościele, w bocznym ołtarzu przechowywane są relikwie św. s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki bosej (Małej Arabki).

Wspólnota nasza miała możliwość już wcześniej, na spotkaniu w miesiącu maju, dowidzieć się więcej o niezwyczajnym życiu Palestynki Miriam. Konferencje wtedy wygłosił o. Yury Kulai OCD. Ona, św. s. Maria, mówiła często o sobie: Ja, małe nic. Śpiewała, wznosiła się ponad lipami. Żyła nie zwracając uwagi na przecięte gardło i przebite na wylot serce. Nigdy też nie zdobyła wyższego wykształcenia. Jednak życie jej było płodem najwyższej „ewangelicznej mądrości”, którą Bóg hojnie obdarowuje pokornych, aby zawstydzić mocnych tego świata.

Przed Mszą św. ks. Dzimitryj opowiedział historię kościoła w Zasławiu. W zeszłym roku kościół ten świętował rocznicę 600 lat, od daty konsekracji. W ciągu tego czasu kościół przekazywany był wyznawcom prawosławnym, a podczas wojny był mocno zniszczony. Po Mszy św. mieliśmy możliwość pokłonić się relikwiom św. s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Po spotkaniu formacyjnym, w ogrodzie naszych ojców grillowaliśmy, rozmawialiśmy i żartowaliśmy.
Na zakończenie spotkania, nasz asystent o. Piotr Frosztęga podziękował za trud tegorocznych spotkań, pomimo ciężkiej sytuacji pandemicznej. O. Piotr podziękował również wspólnocie za modlitwę w intencji Kościoła, za ducha karmelu, którym świeccy dzielą się w swoim środowisku.

Skip to content