Przyrzeczenia czasowe w Toruniu

20 stycznia 2021
Toruń
Przetłumacz stronę:

Nasze styczniowe Spotkanie odbyło się w domu zakonnym sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Obecny był także asystent wspólnoty o. Roman Hernoga OCD. Na spotkaniu było 6 osób, 28 było nieobecnych.

Rozpoczęliśmy Jutrznią i Eucharystią. Homilię wygłosił nasz Asystent, o. Roman.

Ojciec podkreślił, że każdy człowiek jest powołany do relacji z Jezusem. Bez względu na to czy jest osobą duchowną czy świecką jest powołany do świętości. To co jest charakterystyczne w dzisiejszym czytaniu o powołaniu Samuela jak i w ewangelii to rola osób, które wskazują nam drogę do Jezusa. Są niejako pośrednikami osób powołanych. Potrzebujemy świadków wiary, aby nas podprowadzili do Jezusa. Natomiast ostateczne powołanie rodzi się ze spotkania z Jezusem. Rola takich osób, kapłanów czy kierowników duchowych polega na przyprowadzeniu do Jezusa, a nie na zatrzymywaniu powołanych na swojej osobie. Szczególnym przykładem jest Jan Chrzciciel, który wskazuje na Chrystusa: „oto Baranek Boży” Wskazując ludowi drogę niejako traci ich na rzecz Chrystusa. Podobnie Heli uczy Samuela jak rozpoznawać głos Boga.

W dzisiejszych czasach człowiek może czuć się zagubiony słysząc sprzeczne teorie nawet wśród sług kościoła. To czasy próby, kryzysu i zamętu. Są one po to, abyśmy osobiście przylgnęli do Jezusa i przestali opierać się tylko na ludziach. Trzeba być czujnym i nie przywiązywać się do żadnego kapłana czy kierownika duchowego , bo to zamyka nas aby w pełni otworzyć się na Boga. Jezus pyta uczniów idących za Nim” czego szukacie?”  Trzeba zadać sobie to pytanie, aby poznać i zrozumieć swoje motywacje. Nasze życie jest ciągłym poszukiwaniem, a tylko Jezus jest Drogą , Prawdą i Życiem. Nie da się poznać Jezusa teoretycznie. Można przeczytać setki książek, być doktorem teologii, a nigdy Go nie spotkać. Z Jezusem trzeba wejść w osobistą relację , trzeba żyć z Nim w bliskości , naśladować Go, wypełniać Jego słowa. Należy być świadkiem Jego ewangelii, podążać za Nim nawet kosztem męczeństwa. Trzeba być wiernym swemu powołaniu, aż do końca.

W czasie Mszy św. jedna z naszych sióstr złożyła przyrzeczenia czasowe:

  • Sylwia od Najświętszego Oblicza Chrystusa Cierpiącego  

Potem nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej odmówiliśmy Anioł Pański. Spotkanie zakończyło omówienie spraw bieżących.

Skip to content