Nowa Rada Wspólnoty OCDS w Szczecinie

22 stycznia 2021
Szczecin
Przetłumacz stronę:

Od 15 stycznia 2021 roku szczecińska wspólnota OCDS ma nową radę. W jej skład wchodzą: s. Krystyna Repke – przewodnicząca, s. Anna Przezak – formator i sekretarz, s. Wioletta Sekuła – radna i skarbnik, s. Anna Kricka – radna, br. Roman Gwizdek – radny. Rada pochodzi z nominacji.

Trwają zajęcia formacyjne, w styczniu miało też miejsce spotkanie wspólnoty online. Przebiegło ono znacznie sprawniej niż poprzednie tego typu wydarzenia. O odczucia należałoby spytać jego uczestników. Zapewne byłyby one różne. Z pewnością inaczej postrzega takie wydarzenie ktoś, kto prowadzi internetowe zajęcia szkolne (są wśród nas takie osoby), a inaczej ktoś, dla kogo wirtualne spotkanie może być swego rodzaju atrakcją. Kolęda śpiewana różnymi głosami, w różnym tempie, jest doświadczeniem niecodziennym. Oby też niecodziennym pozostała – spotkań na żywo nic zastąpić nie może. Nasza wspólnota włączyła do swojego programu pracy i życia na nowy rok modlitwę o powrót do życia normalnego, wolnego i prawdziwie ludzkiego. Zachęcamy do przyłączenia się.

Skip to content