„Trwajmy w jedności i bądźmy gorliwi !”- rozpoczęcie peregrynacji relikwii Bł. Józefy Naval Girbés

8 grudnia 2020
Konin
Przetłumacz stronę:

W miesiącu listopadzie członkowie konińskiej Wspólnoty OCDS – z zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego – spotkali się na comiesięcznym dniu skupienia. Spotkanie odbyło się wyjątkowo w murach Bazyliki Mniejszej NMP Bolesnej Królowej Polski w Licheniu k. Konina (ze względu na kwarantannę klasztoru ss. Anuncjatek). Pomimo wielu trudności możliwe ostatecznie było wspólne uczestniczenie w Eucharystii, wysłuchanie videokonferencji o. Aleksandra Szczukieckiego – asystenta Wspólnoty oraz odbycie formacji ciągłej. Wszystko w atmosferze wzajemnej troski o siebie i Wspólnotę.

Ważnym momentem dla życia naszej młodej Wspólnoty było ogłoszenie przez przewodniczącego pierwszej rocznej peregrynacji relikwii Błogosławionej Józefy Naval Girbes, świeckiej karmelitanki bosej z Hiszpanii. Wierzymy, że obecność w naszych domach tej, która żyła gorliwą bliskością Boga i w tej bliskości uformowała własną drogę doskonałości, będzie także dla nas i naszych rodzin dodatkowym wsparciem w odkrywaniu woli Bożej w duchu świeckiego charyzmatu karmelitańskiego.

„Trwajmy w jedności, bądźmy gorliwi!”- tak wołając za Bł. Józefą Naval Girbes pragniemy, jak ona, świadomie pozostawać „w świecie”, aby być przykładem świętości dla świeckich.

Skip to content