Przyjęcia nowych członków do wspólnoty OCDS w Koninie

17 grudnia 2020
Konin
Przetłumacz stronę:

W dniu 13 grudnia 2020 r. najmłodsza w Prowincji Warszawskiej Wspólnota OCDS pw. Opieki Św. Józefa w Koninie przyjęła czworo nowych członków. Przyjęte osoby to małżonkowie:

  • Romana od Najświętszego Serca Jezusowego i Cezary od Miłosierdzia Bożego,
  • a także Aleksandra od Pojednania w Chrystusie i Karol od Miłości Bożej.

Było to, aż z czterech powodów, wyjątkowe wydarzenia zarówno dla osób przyjmowanych, jak i samej wspólnoty w Koninie. Po pierwsze małżonkowie są pierwszymi osobami, jakie od chwili powołania wspólnoty w Koninie ukończyły formację wstępną i zostały włączone w poczet członków konińskiej wspólnoty OCDS. Wyjątkowości nadaje również fakt, iż uroczysta Eucharystia, której przewodniczył O. Asystent Aleksander Szczukiecki OCD, była pierwszą – koncelebrowaną – Mszą Św. jaką konińska wspólnota OCDS zainaugurowała swoją obecność w nowej siedzibie tj. przy Parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie. Podkreślił to zarówno Ojciec Aleksander Szczukiecki OCD oraz proboszcz, wielce życzliwy Świeckiemu Karmelowi ks. prał. Józef Wysocki. W tym dniu ponadto Ojciec Asystent w obecności wspólnoty i wiernych konińskiej parafii uroczyście poświęcił obraz MB Szkaplerznej, jaki wspólnota zakupiła w celu szerzenia kultu maryjnego i nabożeństwa szkaplerza karmelitańskiego w Koninie. Ojciec karmelita bosy przy tej okazji skierował słowo do wiernych zapowiadając główne założenia obecności Świeckiego Karmelu i jego istoty w życiu Kościoła. Wreszcie, szczególnie cenimy fakt, iż to wszystko co wydarzyło się w związku z przyjęciem nowych członków do wspólnoty w nowym miejscu, stało się z początkiem nowego roku liturgicznego ogłoszonego przez Stolicę Apostolską Rokiem Św. Józefa. Dla nas wszystkich to szczególny znak łaski Pana Boga, jaką obdarza naszą młodą wspólnotę, której drogim Patronem jest właśnie Oblubieniec Maryi – Św. Józef.

Spotkanie, w dużej sali katechetycznej, zakończyło się uroczystą agapą opatrzoną wspólnotową modlitwą, życzeniami i miłą obecnością bliskich osób. Bogu niech będą dzięki!

Skip to content