Spotkanie formacyjne online

24 maja 2020
Olsztyn
Przetłumacz stronę:

W sobotę 23 maja olsztyńska wspólnota OCDS spotkała się online za pośrednictwem komunikatora Google Meet. Było to pierwsze spotkanie w takiej formule zorganizowane dla całej wspólnoty. Wcześniej w podobny sposób odbyło się zebranie rady wspólnoty, a od kwietnia 2020 online prowadzona jest formacja osób przed przyrzeczeniami.

W spotkaniu wzięło udział jedenaście osób, czyli niemal trzy czwarte członków. Rozpoczęto wspólną modlitwą, a następnie przewodniczący wspólnoty Mariusz Woźniak zaprezentował wstęp do posynodalnej adhortacji apostolskiej ojca świętego Benedykta XVI „Sacramentum Caritas” (w ramach formacji ciągłej). W drugiej części spotkania omówiono procedurę wyboru delegata na sierpniowy Kongres prowincjalny i bieżące sprawy organizacyjne.

Mimo początkowych obaw, czy wszyscy zainteresowani – zwłaszcza osoby starsze – poradzą sobie z kwestiami technicznymi, spotkanie online nie nastręczyło większych problemów. Niektóre osoby łączyły się za pośrednictwem komputera, inne – używając smartfonów. Dużą pomocą był przygotowany wcześniej przez przewodniczącego i wysłany do wszystkich program spotkania z krótką instrukcją techniczną. 

Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie poprawie i nadal nie będzie możliwe spotkanie na żywo, kolejny raz wspólnota olsztyńska spotka się online w czwartą sobotę czerwca.

Skip to content