Spotkanie opłatkowe warszawskiej Wspólnoty

7 stycznia 2020
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

Nasze coroczne spotkanie opłatkowe w pierwszą sobotę stycznia wspólnota rozpoczęła modlitwą różańcową i Eucharystią w kaplicy o.o. karmelitów bosych, by w tym świątecznym okresie uwielbić Boże Dziecię i Jego Matkę. 

Po uczcie duchowej zgromadzeni w salce przy pięknie udekorowanych i bogatych w słodkości stołach, powitaliśmy naszych czcigodnych gości: Prowincjała O. Jana Malickiego, naszego Asystenta O. Mariana Stankiewicza i Brata Piotra Boethera, a także naszych członków nadzwyczajnych wspierających – niektórych przybyłych z rodziną.

Po błogosławieństwie opłatków i życzeniach Ojca Prowincjała oraz życzeniach Magdy, w atmosferze radości dzieląc się opłatkiem życzyliśmy sobie nawzajem dóbr duchowych i spełnienia tych najbardziej ukrytych w sercu pragnień. A potem było długie kolędowanie – z mocą i spokojnie, radosne i podniosłe, urozmaicone akompaniamentem fletu.

W przerwie między kolędami losowaliśmy karteczki z imionami powierzonych naszej modlitwie osób, a także prezenciki: piękne bombki i przesłaniem na cały rok – cytaty z nauczania sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz poświęconych tajemnicy Eucharystii. 

Spotkanie zakończyliśmy kolędą i modlitwą o światło Ducha Świętego na czas zbliżających się wyborów nowej Rady.

Skip to content