Erygowanie Wspólnoty pw. św. Teresy od Jezusa w Gorzowie Wlkp.

15 stycznia 2020
Gorzów Wlkp.
Przetłumacz stronę:

W dniu 12 stycznia 2020 r. czyli w niedzielę Chrztu Pańskiego odbyła się uroczystość erygowania naszej Wspólnoty. Obecni byli ze strony Zakonu: o. Jan Piotr Malicki OCD – Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, o. Robert Marciniak OCD – Delegat ds. Świeckiego Karmelu oraz o. Mariusz Jaszczyszyn OCD – Asystent naszej Wspólnoty, a także ze strony parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego: ks. Sebastian Pytlik – opiekun naszej Wspólnoty. Obecni byli również zaproszeni goście: s. Renata Radosz – Przełożona ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK oraz Beata Meller i Marzena Szaładzińska – ze Świeckiego Karmelu w Poznaniu.

Wszystko, tego długo wyczekiwanego i niezwykle ważnego dla nas wydarzenia, przebiegało w radosnej i doniosłej atmosferze . O. Prowincjał Jan Piotr Malicki przewodniczył Eucharystii i odczytał akt erygowania wspólnoty podpisany w ubiegłym roku przez Generała Zakonu o. Saverio Cannistra. Z kolei o. Robert Marciniak wygłosił homilię, w której nawiązał do obchodzonego przez nas w tym dniu święta Chrztu Pańskiego i podkreślił znaczenie naszego własnego chrztu, jako aktu włączającego nas we wspólnotę Kościoła. W odniesieniu do erygowania naszej Wspólnoty zwrócił uwagę na naszą tożsamość oraz na to, że jest to na naszej karmelitańskiej drodze krok świadczący o wzroście duchowej dojrzałości Wspólnoty. Wspomniał też, że Świecki Karmel jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą żyć głębszą niż tylko powierzchowna duchowością. Uroczystego podpisania aktu wobec wszystkich wiernych dokonała nasza dotychczasowa przewodnicząca – Teresa Kuźma.

Po Eucharystii udaliśmy się na pierwsze w naszej Wspólnocie wybory a następnie na uroczystą agapę, na której swoją obecnością zaszczycił nas także ks. kan. Ryszard Przewłocki – proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Dziękujemy Bogu oraz Maryi, Królowej Karmelu za ten wspaniały dzień!

Skip to content