Uroczystości szkaplerzne w łódzkiej Wspólnocie

31 lipca 2019
Łódź
Przetłumacz stronę:

Jak co roku lipiec był dla naszej Wspólnoty czasem aktywnych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej. Tradycyjnie podczas nowenny, przy klasztorze Ojców, uczestniczyliśmy w rozprowadzaniu książek o tematyce karmelitańskiej, głównie z Wydawnictwa Flos Carmeli.

Codziennie przed Mszą Świętą prowadziliśmy wspólny różaniec, by budować w ten sposób wspólnotę modlitw i otwierać się jak najpełniej na przyjmowanie łaski tego czasu i głoszone słowo. A słowo nie było łatwe, bo były to refleksje o wierze na podstawie rozważań Josepha Ratzingera. Konferencje wymagały skupienia, ale pozwoliły zdobyć nowe spojrzenie na zagadnienie wiary we współczesnym świecie i zobaczyć płaszczyznę spotkania i dialogu z niewierzącymi, w ujęciu późniejszego papieża Benedykta XVI.

Był też czas na wspólne świętowanie i rozmowy. Korzystając z gościnności Ojców, podtrzymaliśmy zeszłoroczną tradycję i w niedzielę przed uroczystością spotkaliśmy się w przyklasztornym ogrodzie na grillu. Pogoda dopisała, pyszności nie brakowało, było naprawdę świątecznie.

Sam odpust był dopełnieniem tego intensywnego czasu i okazją, by dziękować Panu Bogu za dar Maryi. Wierzymy, że w tych dniach łaska rozlewała się przeobficie…

Skip to content