Rekolekcje we wspólnocie sopockiej

18 czerwca 2019
Sopot
Przetłumacz stronę:

W dniach 14 – 16.06.2019 wspólnota sopocka przeżywała rekolekcje wspólnotowe. Tematem rekolekcji, które prowadził w naszej sopockiej Wspólnocie o. Michał Swarzyński OCD była formacja: Indywidualizm a otwarcie na formację.

Rekolekcjonista uświadomił nam, że proces formacji jest procesem otwartym, czyli trwającym od początku wstąpienia do Wspólnoty, a kończy się z przejściem do wieczności. I jest to nie tylko mój osobisty wysiłek, ale także całej Wspólnoty.

Formacja to bycie we Wspólnocie i ze Wspólnotą, by dawać i przyjmować, czyli uczyć się żyć Ewangelią. A uczymy się Ją przeżywać w charyzmacie terezjańskim, stąd formacja winna być osobista, indywidualna, towarzysząca… Patrzymy… rozeznajemy… Formacja jest bowiem po to, by świadomie oraz dobrowolnie rozeznać, czy jest to moje miejsce. Stąd kandydat do Wspólnoty winien poznać siebie, swoją osobę, ale także być wrażliwym na drugą osobę.

Poznawanie stopniowe samych siebie to także formacja. Przechodzenie od indywidualizmu do Wspólnoty, od moich spraw do spraw Wspólnoty winno się we mnie dokonywać jak w starym człowieku: ciągle od nowa i od początku. Indywidualizm bowiem niszczy Wspólnotę. Trzeba się poznać, by realizować charyzmat Wspólnoty, by dać świadectwo…

Zakończyliśmy refleksją nad Medytacją Jana Pawła II na temat [człowieka jako] <>, a także przystąpieniem całkiem sporej części Wspólnoty do Apostolatu BRATEK, polegającego na modlitewnej opiece nad osobą w trakcie formacji przed złożeniem ślubów wieczystych czy święceń kapłańskich (tj. do czasu ich złożenia).

Skip to content